Bewoners, onderzoekers en professionals komen samen bij Kenniscongres Experiment Groningen: Inzicht en impact

Groningen – Op donderdag 13 oktober 2022 houden Kennisplatform BuildinG en Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen het Kenniscongres Experiment Groningen: Inzicht en impact. Centraal staat het gaswinningsdossier dat tijdens inhoudelijke sessies vanuit technische en maatschappelijke kanten wordt belicht. Het is nog mogelijk om je aan te melden!

De versterking en het schadeherstel van duizenden panden zijn de uitdaging van Noord-Nederland. De aanleiding is ongekend: aardbevingen en bodemdaling door gaswinning uit het grootste gasveld van Europa. Bewoners kampen al jaren ongevraagd met de negatieve gevolgen. Nog nooit kende Nederland een opgave met dergelijke (internationale) belangen en omvang. Door de jaren heen schoten tal van organisaties en regelingen uit de grond en de regio werd opgedeeld in batches en pilots. De aanpak heeft veel weg van een experiment: het blijft pionieren en aanpassen. Elke keer met de hoop dat het nu goed komt.

Tijdens het Kenniscongres hebben we het over deze aanpak. Rika Pot (Voormalig burgemeester van Appingedam) leidt de plenaire opening en gaat in gesprek met Regina Bouius-Riemersma (Algemeen directeur Nationaal Coördinator Groningen), Suzan Wierenga (Directeur KUUB) en Merel Jonkheid (Woordvoerder Groninger Bodem Beweging). Er wordt gesproken over veiligheid, impact, bouw, de toekomst van de regio en het eisenpakket dat is opgehaald tijdens de themabijeenkomsten in de regio door Respect voor Groningen.

Vervolgens start het keuzeprogramma bestaande uit de volgende zes sessies: (1) Sociaal emotionele ondersteuning, (2) Participatie en zeggenschap, (3) Geopolitiek en (politieke) spanningen, (4) Verduurzamen van Groningse huizen, (5) Veiligheidsbeoordeling volgens de typologie aanpak en (6) Voortgang onderzoek naar schade. Erwin de Vries is verantwoordelijk voor de muzikale afsluiting van het programma en daarna is er tijdens de borrel nog gelegenheid om na te praten.

Deelname aan het Kenniscongres is gratis. Aanmelden is gewenst en kan via www.kennisplatformleefbaar.nl. Hier vind je ook meer informatie over de inhoud en de sprekers.

Back to top button