Beschadigde Boog van Ziel krijgt in 2020 opknapbuurt

Termunterzijl – De bewoners van Termunten, Termunterzijl en Borgsweer zijn donderdagavond 20 juni geïnformeerd over de ernst van de schade aan de brug ‘Boog van Ziel’ in Termunterzijl. In februari vonden in verband met werkzaamheden aan de Polder Breebaart extra grondtransporten plaats over deze historische brug. Wethouder Jan Menninga: ‘Wij hebben de inwoners van de dorpen toen beloofd onderzoek te doen naar de gevolgen van deze transporten over de Boog van Ziel. Ook willen we duidelijkheid of de grondtransporten schade aan de brug veroorzaakt hebben.’

Resultaten onderzoek Boog van Ziel
Uit het onderzoek blijkt dat er op diverse plekken sprake is van scheurvorming. Er kan niet aangetoond worden dat de scheurvorming door overbelasting van de grondtransporten is verergerd ten opzichte van eerdere inspecties aan de brug in 2011 en 2014. Geconstateerd is dat de brug over het algemeen in een matige tot slechte staat van onderhoud verkeert. Met het groot onderhoud dat noodzakelijk is aan de ‘Boog van Ziel’ wordt in 2020 gestart. De geraamde kosten bedragen circa € 150.000,- (exclusief kosten voor engineering, voorbereiden en diverse overige kosten).

Project ‘Van Bocht tot Boog’
Naast de resultaten van het onderzoek is ook de stand van zaken over het project ‘Van Bocht tot Boog’ aangegeven. Wethouder Jan Menninga: ‘Dit project maakt onderdeel uit van de door het dorp opgestelde dorpsvisie. Wij zijn blij dat de Provincie besloten heeft dit project financieel te subsidiëren. Wij gaan nu op zoek naar een projectleider die de plannen verder kan uitwerken, zodat het project uitgevoerd kan worden’.

Groot onderhoud Abel Olsderweg
Tijdens de bijeenkomst zijn de bewoners van de Abel Olsderweg, Dallingeweersterweg en Fiemel geïnformeerd over werkzaamheden aan de Abel Olsderweg. In 2019 zou deze weg al in aanmerking komen voor groot onderhoud. Wethouder Jan Menninga: ‘Wij hebben vanavond aan de bewoners gevraagd hoe hun weg eruit moet komen te zien. Zij hebben hiervoor ideeën en wensen aangeleverd. Die worden verwerkt in een ontwerp, dat wij in juli weer met de bewoners gaan bespreken.’Back to top button