Berend Zwart benoemd tot ere lid v.v. De Pelikanen

Appingedam – Tijdens de Algemene ledenvergadering van afgelopen vrijdag (13 nov.) is Berend Zwart benoemd tot erelid van v.v. De Pelikanen. Na de officieuze toezegging van het erelidmaatschap tijdens de nieuwjaarsreceptie, was nu de officiële handeling. Voorzitter Rick van Bostelen heeft nogmaals kort zijn levensloop bij De Pelikanen verteld. Berend is in 1989 in het (jeugd)bestuur gekomen en heeft in 1991 de voorzittershamer overgenomen van de inmiddels overleden Albert Damhof.

In 1999 vond Berend het mooi geweest en stelt zich niet herkiesbaar tijdens de ALV maar blijft wel aan totdat er een opvolger is. In 2000 wordt Erik Noordhof zijn opvolger. Vervolgens neemt Berend tot 2x toe (2005 en 2011) de voorzittershamer weer in handen omdat er geen andere kandidaten waren. Berend heeft vele ontwikkelingen binnen de vereniging meegemaakt en een bijdrage aan geleverd aan o.a. de oprichting van de 50 euro club en het maken van het jubileumboek bij het 40jarige jubileum. De aanwezige leden stemden middels een staand applaus in met de voordracht om Berend te benoemen als erelid van de vereniging. Hij ontving een oorkonde, een cadeau en natuurlijk een bos bloemen welke door zijn aanwezige vrouw Jeanet in ontvangst werden genomen.
Op de foto Berend, met zijn vrouw Jeanet en zoon Willem Juurt.

Back to top button