Begroting en meerjarenraming gemeente Delfzijl maken nieuw beleid mogelijk

Delfzijl – Het college van B en W van de gemeente Delfzijl biedt de gemeenteraad een sluitende begroting 2017 aan. Ook de meerjarenraming 2018 – 2020 laat een positief beeld zien. Wethouder Jan Menninga zegt daarover: “In deze begroting plukken we de vruchten van het goede financieel beleid van de afgelopen jaren. Dit maakt het mogelijk voor de gemeente om niet alleen haar huidig beleid door te zetten maar ook in nieuw beleid te investeren.” De gemiddelde woonlasten blijven in 2017 nagenoeg gelijk met € 804,85. In 2016 was dit € 804,30.

“Investeren loont, de gemeente bruist van de energie”

Met dit perspectief gaat de gemeente in 2017 de dienstverlening richting inwoners verder digitaliseren en verbeteren. Daarnaast wordt bijvoorbeeld het Muzeeaquarium verbouwd, bekijkt de gemeente hoe theater en congrescentrum De Molenberg toekomstbestendig kan worden gemaakt en investeert zij om de dorpen in de gemeente allemaal te voorzien van een goed dorpshuis. Ook het Vennenplein pakt de gemeente in 2017 voortvarend aan. Verder werkt zij plannen uit voor een woonservicezone in het centrum en start in 2017 de samenvoeging van scholen en de ontwikkeling van kindcentra. Menninga ziet 2017 optimistisch tegemoet: “Investeren loont, de gemeente bruist van de energie. Voor wat betreft het financieel beleid is het nu vooral vinger aan de pols houden en doorgaan met de goede dingen die we doen.” De gemiddelde gemeentelijke woonlasten per huishouden blijven in 2017 nagenoeg gelijk ten opzichte van 2016.

Digitaliseren en verbeteren dienstverlening

De afdeling Publiekszaken van de gemeentelijke organisatie gaat in 2017 dienst doen als dé ingang voor haar inwoners. Ook voor hulpvragen over werk, jeugdhulp en zorg kan men, vanaf 1 januari 2018, terecht bij één centraal punt.

Muzeeaquarium gaat bovenregionaal

Dit jaar is gestart met de verbouw van het Muzeeaquarium. In juni 2017 wordt het vernieuwde museum heropend. De gemeente bouwt de museumfunctie, samen met haar vrijwilligers, uit tot een modern museum dat tot buiten de regio publiek moet aantrekken.

Upgrade voor gebouw theater en congrescentrum De Molenberg

De gemeente start in 2017 een project om inzichtelijk te maken wat de kosten zijn van een ‘up-to-date’ theatervoorziening. Investeren in het gebouw is nodig. De mogelijkheid om in de toekomst verschillende culturele voorzieningen slim in het gebouw te integreren wordt daarbij meegenomen.

Elk dorp een dak

Om elk dorp te voorzien van een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, investeert de gemeente in budget, cofinanciering, kennis en expertise om elk dorp van een dak te voorzien. Het kan gaan om nieuwbouw maar ook om dorpshuizen duurzaam te maken.

Ontwikkeling Vennenplein en woonservicezone

De Vennenflat verdwijnt in halverwege 2017 en de gemeente start daarna met de herinrichting van het Vennenplein. De gemeente bekijkt samen met zorgaanbieders de kansen om te komen tot een woonconcept in het centrum.

Samenvoegen scholen en ontwikkeling Kindcentra

In Spijk, Wagenborgen en Delfzijl West worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van kindcentra. Hiernaast breidt de gemeente de kinderopvang uit en verbetert zij onder andere de aansluiting van de kinderopvang met de basisschool.

Back to top button