AYA-team gestart in het Ommelander Ziekenhuis Groningen

Scheemda – Het Ommelander Ziekenhuis is vanaf heden onderdeel van het AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. AYA’s (afkorting van Adolescents & Young Adults) zijn jonge mensen tussen 18 en 39 jaar die te horen krijgen dat ze kanker hebben.

Elk jaar krijgen 3.900 jongvolwassenen in Nederland dit bericht. Zij staan nog aan het begin van hun leven, druk bezig met studeren, een eerste baan of het stichten van een gezin. De diagnose kan er voor zorgen dat zij grip op hun leven verliezen. Het Ommelander Ziekenhuis biedt deze groep patiënten zorg die aansluit bij hun leeftijd en behoeftes. Het team bestaat uit zorgprofessionals die speciaal zijn opgeleid om jongvolwassenen met kanker optimaal te begeleiden.

Unieke patiëntgroep
De meerderheid van alle kankerpatiënten is ouder dan 60 jaar, wat maakt dat jongvolwassenen vaak een uitzondering vormen in de wachtkamer. Deze AYA’s zijn de kinderafdeling ontgroeid en komen terecht tussen medepatiënten die hun vader of oma hadden kunnen zijn. Zij kampen met andere vragen, over bijvoorbeeld het afmaken van hun studie, solliciteren bij een eerste baan, het afsluiten van een hypotheek of het stichten van een gezin. Bovendien blijkt uit onderzoek dat kankercellen zich soms anders gedragen in een jongvolwassen lichaam dan in dat van ouderen en kinderen. De medische behandeling wordt daarom afgestemd op deze patiëntgroep. AYA-zorg heeft aandacht voor al deze leeftijdsspecifieke zorgbehoeften.

Aandacht voor jongvolwassenen
Het AYA-zorgteam bestaat uit Rob van den Brom (internist – medisch oncoloog), Emke van den Berg (internist – medisch oncoloog) en Renate Leeuwis – de Vries (verpleegkundig specialist oncologie). Renate Leeuwis – de Vries: “Binnen het AYA-team hebben we aandacht voor al die onderwerpen waar jongvolwassenen mee bezig zijn. Iedereen in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar die hoort dat hij kanker heeft, kan bij ons terecht. Zij kunnen naar AYA-zorg vragen bij hun behandelend arts en die verwijst door naar ons team. We luisteren naar de vragen en kijken vervolgens welke ondersteuning nodig is. Dat kan een eenmalig advies zijn of het inschakelen van bijvoorbeeld een psycholoog of maatschappelijk werker.“

AYA Zorgnetwerk
Het AYA-team van het Ommelander Ziekenhuis is nu onderdeel van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Binnen dit netwerk worden AYA-zorgverleners ondersteund en geschoold. Ook wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kanker bij jongvolwassenen en kennis gedeeld. Het AYA Zorgnetwerk is opgebouwd uit zes regionale zorgnetwerken waardoor AYA-zorg bij iedere AYA zo dichtbij als mogelijk voor handen is. Binnen de regionale netwerken zijn er AYA-kenniscentra bij de UMC’s en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar AYA’s terecht kunnen met complexe problematiek. Het Ommelander Ziekenhuis werkt binnen het zorgnetwerk samen met het UMCG.  Het zorgnetwerk groeit omdat steeds meer ziekenhuizen en professionals uit de eerste lijn aansluiten. Samen gaan we uit van het principe: ‘Zorg, dichtbij huis als het kan, verder weg in een AYA-centrum als het moet.”

Over het Ommelander Ziekenhuis
Het Ommelander Ziekenhuis is van betekenis. Voor patiënten, voor medewerkers en voor de regio. Met ruim 1300 collega’s werken wij dagelijks aan de best mogelijke zorg voor onze patiënten, de inwoners van Noord- en Oost-Groningen. We doen dat vanuit ons moderne ziekenhuis in Scheemda. Met de spoedeisende hulp, de (acute) verloskunde en een breed palet aan medisch specialistische basiszorg zijn wij hét ziekenhuis voor de regio. We werken daarbij nauw samen met andere zorgaanbieders en onze verwijzers. Ons motto: Samen. De beste zorg. Dichtbij.

Back to top button