Arrest Hof van Justitie Europese Unie over Appingedam: Gemeenten mogen regels stellen aan detailhandel in bestemmingsplannen

Appingedam – Gemeenten mogen in een bestemmingsplan een zogeheten brancheringsregeling opnemen om bijvoorbeeld leegstand in een centrumgebied te voorkomen en het functioneren van een centrum te versterken. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in een arrest van 30 januari 2018 het opnemen van zo’n regeling in een bestemmingsplan toegestaan onder voorwaarde van ‘dwingende redenen van algemeen belang’.

Het arrest is een uitvloeisel van een beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het bestemmingsplan Stad Appingedam van de gemeente Appingedam. In dat bestemmingsplan is bepaald dat detailhandel in volumineuze goederen buiten het centrumgebied op het Woonplein is toegestaan, maar andere vormen van detailhandel niet. Dat werd betwist met een beroep op de Europese Dienstenrichtlijn die de vrijheid van vestiging beoogd.

Het arrest stelt dat zo’n regeling in het bestemmingsplan is toegestaan. Het Hof stelt dat detailhandel een dienst is. De toegepaste brancheringsregeling is bedoeld om te bepalen waar detailhandel is toegestaan en bevat daarmee een bepaling voor de geografische ligging van verkoopactiviteiten. Niet voor het regelen van ‘het verkeer van goederen’ zelf.

“De constatering dat detailhandel een dienst is én dat het mogelijk is om binnen de bestemming detailhandel beperkingen op te nemen zijn belangwekkende elementen in deze uitspraak”, aldus Koos Seerden, directeur van Rho-adviseurs die bij de zitting in Luxemburg aanwezig was. “Het is nu nog niet te overzien wat de consequenties zijn van het feit dat detailhandel als dienst is aangemerkt voor overige wetgeving die betrekking heeft op detailhandel.” 

In Appingedam wilde een ondernemer op het Woonplein schoenen en kleding verkopen. Dat mag niet op grond van het bestemmingsplan. In Appingedam is het centrumgebied aangewezen voor detailhandel, waaronder schoenen- en kledingwinkels. Met de brancheringsregeling wil de gemeente in het belang van een goede ruimtelijke ordening leegstand in het centrum voorkomen. Het Hof merkt dit aan als ‘dwingende reden van algemeen belang’ zoals de Dienstenregeling toestaat.

“Wij hebben vanaf het begin vertrouwen in deze zaak gehad”, aldus Wethouder Annalies Usmany. “De gemeente Appingedam heeft veel in het historische centrum geïnvesteerd. De kern van de detailhandel moet plaatsvinden in het kernwinkelgebied en dat is ons historische centrum. Wij zijn daarom content met de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Deze uitspraak is ook voor andere gemeenten van belang, waar deze zelfde problematiek speelt.”

Met het arrest moet nu de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep tegen het bestemmingsplan van Appingedam toetsen. Daarbij moet alleen worden gekeken naar de voorwaarden zoals opgenomen in de Dienstenrichtlijn. De uitspraak van de Afdeling wordt eind dit jaar verwacht.

 

Back to top button