Appingedam wordt proeftuin Aardgasvrije wijken

Appingedam – Minister Ollongren (BZK) heeft laten weten dat Opwierde-Zuid één van de wijken is waarvoor geld beschikbaar komt binnen het programma ‘Aardgasvrije wijken’.

Appingedam heeft een bijdrage van ruim zeven miljoen euro aangevraagd voor het aardgasvrij maken van de wijk Opwierde-Zuid. Het gaat daarbij om 398 woningen. Welk bedrag is toegezegd wordt na 1 oktober bekend gemaakt. Samen met het ministerie worden de plannen vervolgens verder uitgewerkt.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra is blij met de toekenning: “Wij zijn ons bewust van het feit dat we de stap naar andere energiebronnen moeten maken. Dat het Rijk ons hierbij gaat helpen is een mooie steun in de rug.

Ook bij wethouder Annalies Usmany is er blijdschap over de deelname: “We werken aan een plan voor sloop en nieuwbouw van de woningen en dit is een unieke kans om het perspectief van onze inwoners nog verder te verbeteren.” 

Het programma Aardgasvrije Wijken
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft van 75 gemeenten een plan ontvangen voor deelname aan het programma Aardgasvrije Wijken. Voor het programma is een rijksbijdrage van 85 miljoen euro beschikbaar voor ongeveer 20 wijken.

De proeftuinen zijn bedoeld om te leren hoe samen met bewoners, bedrijven, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en andere betrokken partijen een bestaande woonwijk succesvol aardgasvrij gemaakt kan worden.Back to top button