Ambulancezorg Groningen onder verscherpt toezicht Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Groningen – De patiëntenzorg van Ambulancezorg is goed. Maar de processen en de borging daaromheen moeten beter. Dat is kortgezegd de conclusie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in het Toezichtsrapport dat is opgesteld over de periode februari tot december 2023. Op basis van de bevindingen stelt de Inspectie IGJ  Ambulancezorg Groningen voor de periode van een half jaar onder verscherpt toezicht. De inspectie verbindt geen maatregelen aan het verscherpte toezicht.

Hoewel de inspectie in haar brief constateert dat het verbeteringsprogramma goed wordt opgepakt, ziet zij dat het een omvangrijke klus is. De inspectie ziet dat er al goede resultaten worden behaald, maar vindt dat het te vroeg om te kunnen beoordelen of de verbeterde werkwijze voldoende is geborgd. Met het instellen van verscherpt toezicht krijgt Ambulancezorg Groningen zelf de kans maatregelen te treffen de, door de inspectie geconstateerde tekortkomingen, op te lossen. Het verscherpte toezicht geldt als een extra prikkel om de vereiste verbeteringen structureel te integreren en te borgen. Uit het rapport blijkt dat de inspectie op dit moment geen direct gevaar ziet voor patiëntveiligheid. Inwoners die 112 bellen krijgen de zorg die zij nodig hebben. De inspectie maakt zich wel zorgen over de patiëntveiligheid op de midden-lange termijn als de verbetermaatregelen niet worden doorgevoerd. 

De medewerkers van Ambulancezorg Groningen werken volgens de inspectie al lange tijd op de toppen van hun kunnen. Het wegvallen van medewerkers op sleutelfuncties binnen de staf en teammanagers noemt de inspectie zorgelijk. Tevens hebben kort op elkaar veel wisselingen van bestuurders plaatsgevonden. De inspectie vindt dat er mede hierdoor sprake is van beperkte verbeterkracht om de geconstateerde tekortkomingen weg te nemen. Dit kan op termijn leiden tot risico’s voor de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid.

De inspectie houdt in de periode van verscherpt toezicht nauw contact met Ambulancezorg Groningen. Dat kan onder meer door extra (onverwachte) bezoeken te doen. Ook kunnen resultaten uit het verbeterplan worden opgevraagd. Het doel van verscherpt toezicht is om organisaties in de gelegenheid te stellen binnen een bepaalde tijd alsnog te voldoen aan de wetten en normen die voor goede zorg gelden. De inspectie bewaakt of de verbeteringen ook echt worden doorgevoerd. Als de inspectie te weinig vertrouwen heeft, wordt een zwaardere maatregel (bijvoorbeeld een aanwijzing) opgelegd. Bij Ambulancezorg Groningen is dat op dit moment niet aan de orde.             

Back to top button