fbpx

Alles wat je moet weten over een circulaire stad

Nederland – Een circulaire stad is een stad van de toekomst, waarbij de focus zich richt op duurzaamheid en er geen afval meer bestaat. Er is dan sprake van een circulaire economie met hergebruik van grondstoffen. In een circulaire stad vallen er allerlei zaken onder grondstoffen, variërend van slooponderdelen van gebouwen tot kleding en van meubels tot oude apparaten. In dat kader is het interessant om daar meer kennis over op te doen. Zo past een opleiding Milieu perfect in het plaatje om in dit vakgebied een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van circulaire steden.

Hergebruik en waardebehoud
De winning van grondstoffen heeft net als het gebruik ervan een grote invloed op het milieu en op het klimaat van de aarde. Daarom is het belangrijk dat er circulaire steden ontstaan, waarbij er sprake is van waardebehoud en hergebruik van grondstoffen. Daarbij ligt de focus dus op het ontwikkelen van een circulaire economie. Het streven is zelfs om in 2050 Nederland circulair te laten zijn. Dat is uiteraard een mooie ambitie, maar ook nodig om ervoor te zorgen dat er in de toekomst voldoende grondstoffen zijn. Er is daarvoor een zogenoemd Grondstoffenakkoord gesloten tussen onder meer overheden, bedrijven, vakbonden, milieuorganisaties en maatschappelijke organisaties.

Circulaire initiatieven
Er zijn overigens al meerdere circulaire initiatieven ontwikkeld, zoals in Utrecht. Deze stad heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Uiteraard is er het besef dat het concept van een circulaire economie nog maar in de kinderschoenen staat. Daarom is het ook belangrijk om stap voor stap naar het doel toe te werken. Dat begint niet alleen op landelijk en gemeentelijk niveau, maar ook bij bedrijven en burgers. Inwoners van steden hebben zelf al de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een circulaire stad. Denk maar aan het gescheiden inzamelen van afval of aan het laten repareren van een apparaat in plaats van direct een nieuwe te kopen.

Toezicht en handhaving
Overigens brengt de ontwikkeling naar een circulaire stad onder meer met zich mee dat er ook handhaving dient plaats te vinden. Bijvoorbeeld als het gaat om de afvoer van afval van particulieren en bedrijven. In het kader van handhaving en opdoen van kennis over bijvoorbeeld milieuhandhaving zijn er diverse opleidingen openbare orde en veiligheid beschikbaar. Een specifiek voorbeeld daarvan is HAMIL Handhaving Milieu. Deze opleiding voorziet in het opdoen van vaardigheden en kennis van risicobeoordeling, wet- en regelgeving, bemonsteringstechnieken en de reguleringsketen.

Circulaire producten en diensten
Om een circulaire stad te ontwikkelen, is het belangrijk dat er circulaire producten en diensten in omloop komen. Bijvoorbeeld door oud meubilair of oude mobiele telefoons op te knappen en weer voor de verkoop aan te bieden. Of door van sloopafval bruikbare producten of kunstwerken te maken. Uiteraard hoort bij een circulaire economie niet alleen het hergebruik van grondstoffen, maar is er ook aandacht voor duurzaam ontwikkelde producten. Denk daarbij maar een aan de productie van ecologische reinigingsproducten die geen belasting vormen voor het milieu.

Back to top button