Allerzielen gevierd op begraafplaats Bierum

Bierum – Zondagavond 1 november was een vrijwel windstille mistige dag. Op de algemene begraafplaats te Bierum hing een verstillende sfeer. Er waren verschillende activiteiten georganiseerd waar de bezoekers gebruik van konden maken. Zo werd er gemusiceerd, er werden kaarsjes aangestoken, het namenlied werd gezongen. Er werden tegeltjes getekend waarop men de namen van de overleden kon schrijven, gedichten werden voorgelezen. In de tent kon men elkaar ontmoeten, er was koffie en in het huisje op de begraafplaats werden gedachten op geschreven. De begraafplaats was verlicht door lampen, fakkels en vuurkorven, wat altijd een heel sfeervol effect geeft.

Een bijzondere plaats werd ingenomen door het monument ‘moeder en kind’, vervaardigd door Simone van der Kamp. Een monument speciaal gemaakt voor hen die hun ongeboren of geboren kind vroeg zijn verloren. Het beeld heeft een definitieve plaats op de begraafplaats gekregen zodat iedereen die dat overkomen is  daar altijd terecht kan wanneer daar behoefte aan is.

Niet alleen de aankleding van de begraafplaats, ook de vele bezoekers maakten dat het weer een bijzondere avond werd. Gezien de reacties in het logboek werd ook deze ‘allerzielenviering’ weer als positief ervaren, ‘betekenisvol’ en ‘warm’.

De werkgroep wil alle mensen die hebben meegeholpen om dit moment van herdenken mogelijk te maken hartelijk bedanken voor hun inzet.

Back to top button