NEC Delfzijl rond fusie af met bestuurswisseling

Delfzijl – Na de fusie bij voetbalvereniging NEC Delfzijl in 2014, is 30 oktober 2015 een nieuw bestuur gekozen op de algemene ledenvergadering.

Hiermee is het succesvolle fusieproces volledig afgerond. Het fusiebestuur bestond uit Fester Oosterhuis (voorzitter), Arnold Schuijl, Rob Moes en Epko de Vries.

De voetbalvereniging kende vorig seizoen een weergaloze start met kampioenschappen van verschillende teams, het in gebruik nemen van acht nieuwe kleedkamers en twee en half kunstgrasvelden.

De vereniging heeft afgelopen jaar zelfs groei doorgemaakt, na de fusie groeide NEC Delfzijl met meer dan 100 leden naar bijna 825 leden. Er zijn 45 teams in de competitie actief, waaronder nu ook drie meisjesteams en 2 minipupillen. Het nieuwe bestuur neemt het stokje over en weet zich gesteund door de huidige commissies met vele activiteiten en vrijwilligers. Het bestuur bestaat nu uit Eduard Mulder (voorzitter),  Hans Roeters (secretaris), Ton Drijfhamer (penningmeester), Michiel Switynk (jeugdzaken) en Dick Verburg (voetbaltechnische zaken).

Back to top button