Agenten basisteam Ommelanden-Noord maken kennis met de verschillende gemeenschappen in de regio

Delfzijl / Appingedam – Het basisteam Ommelanden-Noord van de Politie Noord-Nederland beleefde dinsdag 14 mei een bijzondere dag. In vier groepen gingen in totaal ongeveer 80 politiemensen langs bij verschillende gemeenschappen in hun werkgebied. In opeenvolgende bezoeken van ongeveer een uur maakten zij op vijf verschillende locaties uitgebreid kennis met de Turkse en Molukse gemeenschap, het azc en ‘Ons laand on lu’, een kennis- en hulpcentrum op het gebied van aardbevingen. Mothers United, een groep Antilliaanse moeders, verzorgde naast hun presentatie ook de lunch.

Het is binnen onze eenheid uniek dat een heel basisteam op deze intensieve manier investeert in de relatie met de verschillende gemeenschappen in het werkgebied. Dat kon ook door de hulp van omliggende basisteams Groningen-Noord en Ommelanden-Middden. Zij namen de noodhulp waar en bemensten de balies van de bureaus.

Rahim Sahin, toegevoegd teamchef: ‘Goed politiewerk vraagt om contact met de buurt en belangenvertegenwoordigers. Want die verbinding zorgt voor vertrouwen in de politie. Daarom is dit niet iets dat alleen voorbehouden is aan de wijkagent. Het is echt van ons allemaal. We hebben de verschilleden groepen die we bezochten gevraagd om dat wat zij belangrijk vinden op ons over te brengen. Het was mooi om te zien dat er vervolgens vanuit oprechte wederzijdse belangstelling interactie ontstond. Zo werden er vragen gesteld als ‘Hoe kunnen we jullie als politie helpen’ en ‘Hoe denk je dat jullie jeugd tegen ons aan kijkt’. Hierdoor komt er een open gesprek op gang waar we in de toekomst verder op kunnen bouwen’

Sahin: ‘We werken immers in een gebied waar mensen met verschillende nationaliteiten, achtergronden, religies en opvattingen met elkaar samenleven. Los van de verschillen is het goed om te ontdekken wat we met elkaar gemeen hebben.’

Agenten op bezoek bij ons laand ons lu
Back to top button