Aanvraag bouwvergunning nieuwe brandweerkazerne op het Chemie Park Delfzijl

Delfzijl – Het Chemie Park Delfzijl (CPD) heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuwe toegangspoort annex brandweerkazerne bij Poort 3. Het nieuwe gebouw moet bijdragen bij aan een verdere verbetering en professionalisering van veiligheid en brandweerzorg op en rond het Chemie Park.

In de aanvraag is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Op dit moment verkennen het CPD, Falck (bedrijfsbrandweer) en de Veiligheidsregio Groningen de mogelijkheden voor een publiek-private samenwerking tussen overheids- en bedrijfsbrandweer. Een mogelijke uitkomst daarvan is het gezamenlijk bemensen van deze brandweerkazerne met een 24/7 bezetting, afgestemd op de risico’s in het gebied.

Eerder dit jaar ondertekenden partijen daartoe al een intentieverklaring. Achterliggende gedachte is om de veiligheid en brandweerzorg op het Chemie Park te versterken en mogelijk uit te breiden naar industriegebied Oosterhorn in Delfzijl.Back to top button