Aannemer Hoornstra B.V. gaat herinrichting stationsgebied Delfzijl verzorgen

Delfzijl – Het college heeft in april 2018 het definitief ontwerp voor de herinrichting van het stationsgebied in Delfzijl vastgesteld. Via een meervoudige onderhandse aanbesteding is uiteindelijk Hoornstra B.V. geselecteerd om de herinrichting te realiseren. Volgens planning starten de uitvoeringswerkzaamheden na de bouwvakantie. Het is de bedoeling dat het nieuw ingerichte stationsgebied eind 2018 klaar is.

Stationsgebied blijft bereikbaar
Tijdens de werkzaamheden aan het stationsplein blijft het station voor reizigers bereikbaar. Er vinden geen stremmingen plaats van doorgaande wegen. Er komt een tijdelijk busstation ter plekke van de kruising Damsterlaan/Stationsweg. De gemeente organiseert binnenkort een algemene informatiebijeenkomst waarbij de aannemer de planning en fasering verder toelicht.

Parkachtige uitstraling
De herinrichting van het stationsgebied draagt bij aan de bereikbaarheid van Delfzijl centrum en moet zorgen voor een aantrekkelijke, sfeervolle en groene omgeving, waarin de reiziger centraal staat. Het ontwerp is samen met de klankbordgroep ‘Herinrichting Stationsgebied’, bestaande uit bewoners en ondernemers rondom het stationsgebied, tot stand gekomen.

Actieplan Delfzijl Centrum
De herinrichting van het stationsgebied is onderdeel van het Actieplan Centrum Delfzijl. Dit plan bevat een groot aantal maatregelen om het centrum van Delfzijl de komende jaren een kwaliteitsimpuls te geven. Meer informatie over de herinrichting van het stationsgebied en de andere plannen voor het centrum van Delfzijl is te vinden op www.delfzijl.nl/projectencentrumdelfzijl.

Back to top button