37-jarige vogelvanger aangehouden door politie

Gemeente Delfzijl – De politie heeft maandag een 37-jarige man uit de gemeente Delfzijl aangehouden voor het in bezit hebben van een beschermde inheemse diersoort. Tijdens een gezamenlijke controle van het Team Milieu van de politie en een inspecteur Natuurwetgeving van de provincie Groningen werd geconstateerd dat de man in zijn tuin een klepval had staan. De klepval was vangklaar opgesteld. Daarbij werd gebruik gemaakt van een putter (Carduelis carduelis) als lokvogel. Omdat er sprake is van wildvang (het vangen van wilde vogels uit het wild voor de handel) is er een strafrechtelijk onderzoek opgestart.

Kwetsbare periode
Deze periode, begin juni, is een kwetsbare periode voor vogels vanwege het broedseizoen. Vogels die aanwezig zijn in de omgeving zijn standvogels en hebben hun nest in de nabije omgeving. Wanneer oudervogels worden gevangen betekent dit dat jonge vogels op het nest sterven aan gebrek van voedsel of eieren die niet worden uitgebroed. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming heeft geconstateerd dat het vangen van vogels nog veelvuldig voorkomt en dat het een lucratieve handel betreft.

Pootringen
Beschermde inheemse vogels mogen alleen worden gehouden wanneer vogels beschikken over een naadloos gesloten pootring. Deze pootring kan alleen aangebracht worden wanneer de vogels net uit het ei gekropen zijn. Elke vogelsoort kent zo zijn eigen voorgeschreven diameter voor de pootring. De meeste vogels zijn beschermd onder de Flora en faunawet en mogen alleen gehouden worden indien deze van kweek afkomstig zijn. Kijk voor meer informatie op de site van de NVWA.

Back to top button