2,4 miljoen euro subsidie voor Mitteldeutsche Schlacken Union

Delfzijl – Het Duitse bedrijf Mitteldeutsche Schlacken Union (MDSU) krijgt een subsidie van 2,4 miljoen euro van de provincie Groningen. De subsidie is bedoeld voor de bouw van een installatie voor de verwerking van verbrandingsassen van afvalenergiecentrales, zogenaamde slakken. De fabriek komt in Delfzijl te staan, naast de ‘energy from waste-centrale’ van EEW. Met de fabriek kan MDSU metalen en schone bouwstoffen terugwinnen uit slakken. Het bedrijf levert in eerste instantie tien banen op. Op termijn moet het doorgroeien naar twintig tot vijfentwintig arbeidsplaatsen.

Het project sluit goed aan op het beleid van de provincie Groningen op het gebied van de circulaire economie, waarbij afvalstoffen worden omgezet in grondstoffen. Ook geeft het project invulling aan de green deal rond bodemassen. Green deals zijn afspraken van het Rijk en het bedrijfsleven om duurzame energie te stimuleren en energie te besparen. In 2012 spraken de afvalenergiecentrales in Nederland met het ministerie van Economische Zaken af dat vanaf 2017 verbrandingsassen verwerkt worden tot nuttig toepasbare grondstoffen. In 2017 moet 50 procent van de bodemassen gebruikt worden als grondstof en in 2020 100 procent. MDSU is het eerste bedrijf dat met deze afspraak aan de slag gaat.

 

Back to top button