Zorg in aardbevingsgebied op orde maar risico’s voor kwaliteit in de toekomst

Den Haag – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zorg in het aardbevingsgebied in Groningen. Uit dit onderzoek blijkt dat de zorg bij aanbieders waar cliënten verblijven op dit moment niet te lijden heeft onder de aardbevingsproblematiek. De kwaliteit en veiligheid van de zorg die geleverd wordt, is voldoende dankzij een bovenmatige inzet en flexibiliteit van zorgmedewerkers. Zorgbestuurders geven tegelijk aan dat zij zorgen hebben over hoe lang zij dit nog kunnen volhouden. De inspectie ziet hierin risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg in de toekomst.

De inspectie bezocht negen zorgaanbieders in het aardbevingsgebied die ouderenzorg, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg bieden en waar cliënten verblijven. Doel van het onderzoek is te inventariseren wat de invloed is van de aardbevingsproblematiek op de continuïteit, kwaliteit en de veiligheid van de zorg in deze regio. De aardbevingen vormen een onderdeel van de diverse problemen waar Groningen als krimpregio mee te maken heeft, waaronder vergrijzing, bevolkingsdaling en arbeidsmarkt problematiek. Het vraagt bovenmatige inzet en flexibiliteit van de medewerkers van de zorgorganisaties om goede zorg voor elkaar te krijgen. De inspectie heeft hier bewondering voor.

Zorgen over de toekomst
De aanhoudende onduidelijkheid over de financiering en de normstelling van benodigde versterkingen en eventuele verhuizingen verhinderen bestuurders om de regie te nemen en hun organisatie strategisch te sturen zoals zij dat zouden willen. Zij stellen het ontwikkelen van zorginhoudelijk beleid en investeringen uit. De inspectie ziet dat dit ook op regionaal niveau een potentieel risico vormt voor de organisatie van het zorgaanbod. Daarom is het goed dat de bestuurlijke vertegenwoordigers van gemeenten, zorgaanbieders, corporaties, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis, provincie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nationaal Coördinator Groningen inmiddels samen afspraken hebben gemaakt en een visie hebben opgesteld over de (bevings)bestendige zorg in Groningen.

Back to top button