Werkplein Fivelingo en gemeenten bereiden samen de herindeling voor

Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen

Appingedam – De gemeenten Appingedam. Delfzijl en Loppersum bereiden samen met Werkplein Fivelingo de herindeling voor op het terrein van de Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en het minimabeleid. Werkplein Fivelingo is op deze beleidsterreinen de uitvoeringsorganisatie voor de drie gemeenten. De belangrijkste doelstelling is het aantal inkomensuitkeringen terug te brengen door de uitstroom te bevorderen. Om deze doelstelling te realiseren wordt de samenwerking tussen de gemeenten en het werkplein geïntensiveerd en is extra deskundigheid nodig.

“De huidige directeur heeft een goede start gemaakt, maar gelet op de naderende herindeling is extra expertise nodig. Met een hernieuwde opdracht gaat een nieuwe directeur, Gert Jan van Westerveld, de werkzaamheden van de huidige directeur overnemen,” legt Meindert Joostens , voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Werkplein Fivelingo, uit. “Daarnaast wordt een intergemeentelijke werkgroep ingesteld die zich samen met het management van Werkplein Fivelingo in gaat zetten om de geformuleerde doelstellingen te halen. Daarmee willen we deze organisatie een nieuw perspectief bieden naar de herindeling toe.” Met deze maatregelen bereidt de organisatie zich voor om gezond de herindeling in te gaan.

Back to top button