Werkplein Ability gaat verder als Ontwikkelplein Het Hogeland

Uithuizen – Op maandagmiddag vond in Uithuizen het startmoment plaats voor Ontwikkelplein Het Hogeland. Dat is de nieuwe naam van Werkplein Ability. Deze naam past beter bij wat dit onderdeel van de gemeente doet: Hogelandsters die onder de Participatiewet vallen, helpen om zich te ontwikkelen om zo (weer) uit de uitkering te helpen. Het Ontwikkelplein geeft verder uitvoering aan de Wet sociale werkvoorziening.

Zakelijk partner
Werkplein Ability is sinds de herindeling in 2019 al een onderdeel van de gemeente. Naast de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet is zij zakelijk partner voor ondernemers, werkgevers en andere partijen. Vanuit Industrie & Diensten worden uiteenlopende producten van hout en metaal gemaakt. Ook levert het Ontwikkelplein diensten als catering, post en schoonmaak.

Begeleiding in ontwikkeling en vinden van passend werk
Wethouder Mariette de Visser: “Hogelandsters die dat nodig hebben, begeleiden we in hun ontwikkeling. Daar is alle ruimte voor op het Ontwikkelplein. We gaan ze ondersteunen bij het terugkeren op de arbeidsmarkt. Samen ontdekken wat iemand wel kan en wil, in plaats van denken in beperkingen. Zodat zij weer onafhankelijker worden van de gemeente, hun leven kunnen leiden. Want het hebben van werk en inkomen maakt dat mensen zich vaak gezonder voelen en daardoor ook gelukkiger, trots en met minder zorgen vanwege schulden. Met structuur in hun leven en ook sociale contacten, doen ze (weer) mee in de maatschappij. Daar gaan we ons met Ontwikkelplein Het Hogeland hard voor gaan maken.”

Intensieve samenwerking met ondernemers en organisaties
De organisatie ervan vraagt om een intensieve samenwerking binnen het sociaal domein van de gemeente en met ondersteunende organisaties en ondernemers in onze gemeente en de regio. Het werkgeversteam van Ontwikkelplein Het Hogeland gaat vanaf dit jaar actief in gesprek met ondernemers over mogelijkheden binnen hun bedrijf/organisatie, voor inwoners die zelf moeilijk aan het werk komen. Daarbij wordt een optimale match gemaakt tussen de kwaliteiten van de inwoner en de behoeften van de werkgever.

De gemeenteraad heeft in november 2023 extra geld beschikbaar gesteld om de doorontwikkeling van
Werkplein Ability naar Ontwikkelplein te kunnen uitvoeren. Het duurt drie jaren. In 2024 komt er een Open Dag.

Back to top button