Werkloosheidspercentage meest gedaald in Delfzijl en omgeving

Delfzijl – In de regio Delfzijl en omgeving groeide het aantal banen van werknemers ook relatief hard (met 3 procent of meer). In deze regio waren vooral meer banen in de uitzendbranche.

In heel Nederland daalde de werkloosheid van 6,9 procent in 2015 naar 6,0 procent in 2016. De grootste daling van de werkloosheid (met 1,4 procentpunt) deed zich voor in de regio Delfzijl en omgeving. Daar daalde het percentage werklozen in de beroepsbevolking van 8,0 naar 6,6. ). Er zijn in deze regio vooral meer banen in de uitzendbranche. Dit het CBS vandaag bekend op basis van nieuwe regionale cijfers over banen van werknemers.

Sterkt daling in Drenthe

Het aantal banen van werknemers daalde in 2016 het hardst in Zuidwest-Drenthe. Er waren in december 2016 3,7 procent minder banen dan in december 2015 terwijl landelijk het aantal met bijna 2 procent steeg. Ook in Noord- en Zuidoost-Drenthe nam het aantal banen af, vooral in de gezondheidszorg

Back to top button