Wagenborgers krijgen zeggenschap over herontwikkeling terrein Groot Bronswijk

WagenborgenGemeente Delfzijl en de Stichting Wagenborger Investerings Fonds hebben op 7 januari 2015 een overeenkomst getekend. Met de overeenkomst worden de bestedingsregels vastgelegd voor het fonds Wagenborgen herontwikkeling terrein Groot Bronswijk. De stichting, opgericht door de Verenging Dorpsbelangen Wagenborgen, krijgt daarmee het beheer over het geld dat beschikbaar is voor dit fonds. Het gaat om 518.148 euro.

Voorheen waren de Wagenborgers alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van herontwikkelingsprojecten en moesten zij voor de aanvraag van geld voor projecten bij de gemeente zijn. Vervolgens beoordeelde de gemeente projectaanvragen. Nu kunnen de Wagenborgers zelf bepalen waar het geld uit de stichting voor wordt gebruikt. Voorwaarde is dat zij zich aan de afgesproken bestedingsregels houden. Achteraf legt de stichting verantwoording af aan de gemeente.

Wethouder Rijzebol: “De overdracht van de gelden past in het huidige beleid van de gemeente Delfzijl. De uitvoering en het beheer van dorps- en wijkbudgetten worden zoveel mogelijk bij de inwoners neergelegd. De verwachting is dat daarmee de betrokkenheid van inwoners wordt vergroot.” Op 25 februari 2010 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om een fonds in te stellen, naar aanleiding van de vestiging van de tijdelijke woon- en verblijfvoorziening ‘Projecthotel EnVilla’ op het Groot Bronswijk terrein in Wagenborgen. Het inzetten van het geld uit dit fonds is vastgelegd in bestedingsregels. Er is door het dorp tot nu toe één project aangevraagd en uitgevoerd: het project perceel Bronsweg en hekwerk Groot Bronswijkterrein (€ 129.100).

 

Back to top button