Waddenprovincies investeren komende tien jaar 150 miljoen euro in Waddengebied

Provincie Groningen – De drie waddenprovincies hebben besloten dat het Waddenfonds de komende tien jaar € 150 miljoen gaat investeren in zes grote opgaven in het Waddengebied. Dit om specifieke problemen op te lossen en ruimte te maken voor economische ontwikkelingen en ecologie. Dit staat in het  Investeringskader Waddengebied 2016-2026.

De gezamenlijke inzet van de drie Waddenprovincies betekent een trendbreuk in de ontwikkeling en de financiering van projecten. Met het gezamenlijke investeringskader ontstaat er meer focus, waardoor gerichter kan worden geïnvesteerd in de ecologie en economie van het Waddengebied.

Zes thema’s

Voor de komende tien jaar is er vanuit het Waddenfonds € 150 miljoen beschikbaar voor zes grote thema’s. Aanvullend op dit bedrag is altijd sprake van co-financiering. Het gaat om de thema’s Waddenzee, havenontwikkeling en natuurverbetering, het versterken en vermarkten van werelderfgoed, vitale kust en Afsluitdijk, Eems-Dollard gebied in balans en eilanden op eigen kracht. Het Waddenfondsgeld wordt voor 50 procent besteed aan projecten om de economie vooruit te helpen en 50 procent voor verbetering van ecologie.

Investeringskader

Het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Waddenprovincies, waarin gedeputeerden van Groningen, Fryslân en Noord-Holland zitten.  Binnenkort besluiten Provinciale Staten van de drie provincies over het voorstel.

Naast de zes thema’s blijven er aparte subsidieregelingen bij het Waddenfonds om reguliere kleinere projecten via thematische openstellingen (bijvoorbeeld recreatie en toerisme te bevorderen). Hiervoor is tot 2026 om 90 miljoen euro beschikbaar. Als voorbereiding op het investeringskader is overleg geweest met allerlei partijen, bedrijven en organisaties in en rond de Waddenzee.

Kijk voor meer informatie op de projectwebsite: www.ikwaddengebied.nl

Back to top button