Voormalige gereformeerde kerk in Godlinze krijgt woonbestemming

Godlinze – Het college van B&W van de gemeente Delfzijl staat positief tegenover het plan om de voormalige gereformeerde kerk aan de Hoofdweg 52 in Godlinze een woonbestemming te geven. Het college heeft daarom haar medewerking toegezegd aan het wijzigen van het bestemmingplan. Het kerkgebouw is momenteel niet meer in gebruik.

Nieuwe functie om leegstand te voorkomen

Door de kerk een nieuwe bestemming te geven, van maatschappelijk naar wonen, stimuleert de gemeente hergebruik van bestaand vastgoed. Wethouder IJzebrand Rijzebol: ‘Dit is wenselijk, omdat leegstand een ongewenste situatie oplevert en een ingrediënt is voor verpaupering. Bovendien kan een nieuwe functie ervoor zorgen dat het gebouw behouden blijft.’

Planologische procedure wijziging bestemming

Voordat een bestemming wordt gewijzigd is het nodig dat er een planologische procedure wordt doorlopen. De gemeente start deze procedure wanneer de eigenaar of koper hierom verzoekt. Omdat het kerkje nu nog een maatschappelijke bestemming heeft, zijn ook educatieve, medische en sociaalculturele en levensbeschouwelijke voorzieningen in het kerkje mogelijk.

Back to top button