Vijf dorpen krijgen subsidie voor hun leefbaarheidsplannen

Stedum – Vijf Groninger dorpen krijgen vanuit het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen en de provincie Groningen ruim 700.000 euro subsidie voor verbetering van de leefbaarheid en het versterken van cultuurhistorie en landschap. Daarmee is de 2e tender van het programma Dorpsvisies en Landschap van start. Het gaat om de dorpen Bedum, Mensingeweer, Onderdendam, Stedum en Wirdum. Landschapsbeheer Groningen begeleidt de uitvoering van het programma.

Dorpsvisies en landschap richt zich onder andere op het versterken van lint- en wierdedorpen in de negen aardbevingsgemeenten. In Bedum wordt de omgeving van de Waldadrift vergroend door de aanleg van bloemenweides, natuurvriendelijke oevers en een belevingsroute. En wordt de historische tuin van de Walfriduskerk opgeknapt. Mensingeweer wil het dorpskarakter versterken door de aanleg van groene entrees en het omvormen van de voormalige provinciale weg in een echte dorpsstraat met dorpsplein. Onderdendam gaat aan de slag met de aanleg van ommetjes en een buitenspeelplaats in het bos. In Stedum werken bewoners aan de vergroening en herinrichting van de historische haven aan de Stedumermaar om daar een sfeervol dorpsplein te ontwikkelen. Wirdum tenslotte wil de historische steilrand van de wierde behouden en herstellen en zo de archeologische waarden daarvan beschermen.

Samenwerking

In de dorpen werken bewoners nauw samen met gemeenten en andere organisaties om de plannen uit te voeren en is er breed draagvlak voor de plannen. Ook dragen de bewoners zelf bij aan de uitvoering van de projecten. Juist dat laatste versterkt de leefbaarheid; samen werken aan het verfraaien van je dorp.

Dorpsvisies en Landschap

Dit project is onderdeel van het programma Dorpsvisies en Landschap dat wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen. Dorpsvisies en landschap is onderdeel van Kansrijk Groningen, waarin verschillende overheden en organisaties in allerlei programma’s werken aan de leefbaarheid in Groningen. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij Nationaal Coördinator Groningen. NAM financiert de programma’s. Ook de provincie Groningen draagt bij aan dit project.

Back to top button