Verkeershinder Eelwerderbrug (N33) over Eemskanaal wegens werkzaamheden

Appingedam – In opdracht van Rijkswaterstaat Noord Nederland worden er vanaf deze week tot en met eind april veiligheidsmaatregelen getroffen aan de Eelwerderbrug (N33) over het Eemskanaal. In het kader van verkeersveiligheid komen er aan beide zijden van de brug extra voorwaarschuwingsseinen. Op deze manier wordt de weggebruiker beter geattendeerd op het draaien van de brug.

Naast brugreparaties vinden er ook werkzaamheden in de bedieningsruimte plaats. Zowel de vaar- als weggebruiker ondervindt bijna geen hinder van deze werkzaamheden. Het wegverkeer krijgt wel te maken met een snelheidsbeperking.

Back to top button