VEH: Nieuwe warmtewet beschermt consument te weinig tegen hoge tarieven

Nederland – Een nieuwe wet beschermt consumenten die zijn aangesloten op stadsverwarming onvoldoende tegen hoge energielasten. De Wet collectieve warmte (WCW) moet voor transparante en betaalbare tarieven zorgen, maar in de praktijk kunnen die juist flink gaan stijgen. Vereniging Eigen Huis wil dat de nieuwe warmtewet consumenten goed beschermt tegen forse prijsstijgingen, bijvoorbeeld met een maximumprijs voor warmtetarieven.

Dat schrijft de vereniging in een reactie op het Besluit collectieve warmte waarin een aantal zaken uit het wetsvoorstel voor de WCW worden uitgewerkt. Maatschappelijke organisaties konden daar op reageren. Zowel het besluit als de wet zelf moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld.

Averechts effect
In de nieuwe WCW die nu ter behandeling voorligt wordt de koppeling met de gasprijs losgelaten. De prijs voor stadsverwarming wordt dan gebaseerd op ‘de kosten van de energieleverancier plus een redelijke winstmarge’. Vereniging Eigen Huis waarschuwt dat de tarieven daardoor niet hoeven te dalen en zelfs omhoog kunnen gaan. “Als een warmteleverancier hoge kosten heeft, kunnen de tarieven juist stijgen en voor kwetsbare huishoudens onbetaalbaar worden. Dat moet de nieuwe wet voorkomen. Het is erg belangrijk voor het draagvlak voor warmtenetten”, zegt Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis. Ook de Raad van State en Autoriteit Consument & Markt (ACM) wezen al op het risico van nog hogere tarieven.

Tariefmaximum cruciaal
Kremer: “In plaats van achteraf met compensatiemaatregelen te komen is het beter om te voorkomen dat de energierekening de pan uit rijst. Dat kan door in aanvulling op de nieuwe rekenmethode een maximumtarief in te stellen.” De vereniging vindt ook dat grote tariefverschillen tussen warmtenetten moeten worden voorkomen.

Felle kritiek op prijs stadsverwarming
Op de prijs van stadsverwarming is veel kritiek. Warmteleveranciers mogen nu een maximumtarief rekenen dat is gekoppeld aan de gasprijs, zonder rekening te houden met de werkelijke kosten die zij maken voor het leveren van warmte aan huishoudens. Omdat er geen inzicht is in de werkelijke productiekosten, is het nagenoeg onmogelijk vast te stellen of het consumententarief redelijk is.

Door de automatische prijskoppeling stegen de tarieven van stadsverwarming tijdens de energiecrisis even hard als de gasprijs. Dit leidde tot veel onbegrip en boosheid onder mensen die zijn aangesloten op deze vorm van verwarming.

Keuzevrijheid
Wanneer een gemeente een warmtenet laat aanleggen in een wijk, mogen huizenbezitters kiezen of ze hun woning hierop willen aansluiten of juist niet. Vereniging Eigen Huis vindt dat huizenbezitters vooraf volledige, betrouwbare en inzichtelijke informatie moeten krijgen over de kosten en wat de gevolgen zijn als bijvoorbeeld wordt gekozen voor een warmtepomp.

Speciale aandacht voor appartementseigenaren
Appartementseigenaren kunnen via hun Vereniging van Eigenaren (VvE) door de gemeente verplicht worden aan te sluiten als de aanleg en exploitatie van een warmtenet anders onrendabel wordt. De criteria hiervoor moeten worden uitgewerkt in de nieuwe wet. Appartementseigenaren voor wie dit financieel nadelig uitpakt ten opzichte van alternatieve verduurzamingsoplossingen moeten gecompenseerd worden, vindt de vereniging.

Back to top button