fbpx

UWV: Aantal WW-uitkeringen daalt in Groningen

Groningen – Het aantal WW-uitkeringen nam in Groningen in november af. Ook in het afgelopen jaar daalde het aantal mensen met een WW-uitkering in Groningen. De kansen op werk verschillen per beroep. Anders kijken naar werving en werk verbetert de perspectieven. Op de Inspiratiedag Noord ontmoetten werkzoekenden en werkgevers elkaar om hiermee aan de slag te gaan. 

Minder WW-uitkeringen in november
Eind november telde Groningen 7.817 WW-uitkeringen. Dat is 2,6% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in november af met 235 uitkeringen (-2,9%) ten opzichte van vorige maand. Het aantal WW-uitkeringen nam vooral af vanuit zakelijke diensten, onderwijs, handel en industrie.

Niet alle beroepen kansrijk
Op langere termijn laat de WW in Groningen ook een afname zien. Zo is het aantal WW-uitkeringen in Groningen 12,7% lager dan een jaar geleden. Deze afname is al een aantal jaren gaande. Maar niet alle mensen profiteren van een betere arbeidsmarktpositie. Voor veel beroepen zijn er meer werkzoekenden dan vacatures. In Groningen geldt dit bijvoorbeeld voor receptionisten, maatschappelijk werkers en creatieve & taalkundige beroepen. Deze werkzoekenden hebben veel concurrentie. UWV probeert de perspectieven op werk voor deze groep te verbeteren, bijvoorbeeld door evenementen waarin werkgevers en werkzoekenden uitgedaagd worden om anders naar werving en werk te kijken.

Inspiratiedag Noord verleidt tot ‘Anders kijken, anders doen’
Ruim 400 werkzoekenden en 150 werkgevers uit het Noorden bezochten de succesvolle noordelijke Inspiratiedag die UWV organiseerde op 3 december in het MartiniPlaza in Groningen. Het doel van de dag is om werkzoekenden en werkgevers te inspireren en te verbinden in hun zoektocht naar werk en geschikt personeel. De arbeidsmarkt is veranderd en dat vraagt om een andere benadering bij het vervullen van vacatures. De dag stond daarom geheel in het teken van ‘Anders kijken, Anders doen’. Werkzoekenden waardeerden deze dag met een prachtige 8,4 en werkgevers met een 8. Deze waardering motiveert ons om in de toekomst opnieuw op creatieve wijze werkgevers en werkzoekenden met elkaar te verbinden.

Afname WW-uitkeringen in Nederland
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind november uit op 227.693. Dat is 2,5% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 233.481. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 5.788 (-2,5%). Vrijwel in heel Nederland daalt het aantal WW-uitkeringen, met uitzondering van Zeeland (+0,1%). Een jaar eerder telde Nederland nog 266.585 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 38.892 uitkeringen (-14,6%). Op jaarbasis daalde de WW in alle provincies.

Regionale verschillen
In november nam in alle drie de noordelijke provincies het aantal WW-uitkeringen af. In Friesland was de afname echter minimaal. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een afname te zien.

  • UWV verstrekte eind november in de provincie Friesland 9.125 WW-uitkeringen; 0,1% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind november 13,8% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in november af met 2,2% naar 6.794. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 17,7%.

Back to top button