Tweede Kamerleden Sharon Dijksma en Henk Nijboer bezoeken Delfzijl

Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen

Delfzijl – Op maandagmorgen 19 maart hebben Tweede kamerleden Sharon Dijksma en Henk Nijboer op uitnodiging van de PvdA- fractie in Delfzijl, een werkbezoek gebracht aan de gemeente.

Het bezoek begon in verzorgingshuis Betingestaete waar onder meer het tekort aan bedden voor kortdurende opvang van kwetsbare ouderen onder de aandacht werd gebracht. Agnietje Bakker, verpleegkundig specialist schetste aan de hand van praktijkvoorbeelden op indringende wijze deze problematiek. Ook vroeg zij aandacht voor de slechte voedingstoestand waarin sommige ouderen verkeren.

Mw. Wezeman, bewoner van Betingestaete, ontving uit handen van Sharon Dijksma, een boeket rode rozen. Mw. Wezeman is dit jaar 72 jaar lid van de Partij van de Arbeid.

Vervolgens vertrok de delegatie naar een bomvol Dorpshuis in Krewerd. Tom Roggema, inwoner van Krewerd, vertelde over het bewonersinitiatief betreffende de versterkingsoperatie die voor Krewerd in het verschiet ligt. Aansluitend was er gelegenheid om vragen aan Sharon en Henk te stellen en/ of iets aan hen mee te geven naar de politiek in Den Haag.

 

Back to top button