Tientallen gemeenten sluiten zich aan bij succesvolle carbid-campagne ‘Wie is de BOCK?’

Noord-Nederland – Het aantal slachtoffers met ernstige brandwonden als gevolg van cardbidschieten dat Brandwondencentrum Groningen zag bij de jaarwisseling 2015-2016, was meer dan de helft minder dan het jaar daarvoor. En dat terwijl de populariteit van carbid stijgend is. Dit is voor een groot gedeelte toe te schrijven aan de campagne ‘Wie is de BOCK’, over veiligheidstips bij het carbidschieten. Vanwege dit succes sluiten dit jaar tientallen gemeenten in het noorden van Nederland, waar het carbidschieten ook een traditie is, aan bij de campagne. De campagne kreeg een feestelijk startschot door drie burgemeesters uit de Noordelijke provincies, elk samen met hun eigen Bewust Oplettende Carbid-Knaller (BOCK).

‘Het grootste deel van de slachtoffers die wij in het brandwondencentrum zien zijn jongeren, die door onwetendheid en/of het nemen van onnodige risico’s ernstige brandwonden oplopen’, vertelt chirurg en medisch hoofd Gerard Beerthuizen van Brandwondencentrum Groningen. ‘Met de BOCK-campagne vorig jaar daalde gelukkig het aantal carbidslachtoffers met ernstige brandwonden dat we binnenkregen met ruim de helft. Reden om dit jaar opnieuw aandacht te vragen voor de veiligheid. Want ieder slachtoffer is er één teveel!’

Voor de aftrap van de campagne ontving burgemeester Karel Loohuis (Hoogeveen) collega’s uit Groningen, Friesland en Drenthe. Het startschot voor de campagne wordt gegeven met een vriendschappelijke strijd tussen burgemeesters uit de drie noordelijke provincies. Pieter Smit (Oldambt), Eric van Oosterhout (Aa en Hunze) en Eduard van Zuijlen (Franekeradeel) werden bijgestaan door deskundigen van de verschillende veiligheidsregio’s, de brandweer, het brandwondencentrum en de carbidschieters zelf. ‘Gemeenten vervullen een belangrijke rol bij het carbidschieten door de regels vast te stellen. De BOCK is daarop een mooie en relevante aanvulling gebleken’, zegt burgemeester Loohuis.

Flyers in de eigen taal

Het startschot vond plaats in Fluitenberg, vlakbij de thuisbasis van Stichting Carbidschieten Drenthe. In Drenthe geniet het carbidschieten een UNESCO-status. De traditie rondom carbidschieten gaat niet alleen over ‘knallen’, maar ook over gezellig samenzijn in een gemeenschap en is zeer streekgebonden. Daarom zijn de flyers dit jaar ook beschikbaar in het Gronings, Fries en Drents.

De tips

De BOCK is op de hoogte van volgende vijf tips :

  • Goede voorbereiding: Informeer tijdig bij je gemeente naar de voorwaarden en vergunningen.
  • Bescherm jezelf: Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril om jezelf te beschermen.
  • Goed materiaal: Gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem, schiet met een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel en zorg dat de bus niet achteruit kan schieten na het ontsteken.
  • Veilig aansteken: Ontsteek de bus met een fakkel op een stok terwijl je aan de zijkant van de melkbus staat. Ga er nooit op zitten. Zorg dat publiek op veilige afstand is.
  • EHBO: Zorg dat er voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken) aanwezig zijn, zodat je goed kunt handelen mocht er toch iets verkeerd gaan.

 

Back to top button