Stichting Alles voor Mekaar doet dringende oproep aan alle gemeenten om senioren op te sporen en te helpen

Nederland – De afgelopen dagen heeft de stichting Alles voor Mekaar uit Heusden een noodkreet gestuurd naar de Colleges en Raadsleden van alle Nederlandse gemeenten. Daarin worden de gemeenten opgeroepen om alles op alles te zetten om ALLE kwetsbare, eenzame senioren op te sporen en ze een helpende hand te bieden.

Veel eenzame ouderen zijn bekend bij de instanties en bij de organisaties die zich om ouderen bekommeren. Maar een groot aantal is nergens in beeld, en die komen ook niet in beeld. Omdat zij zich terugtrekken, geen sociale contacten hebben, bang zijn en/of ziek zijn. Hun lot is te schrijnend voor woorden. Juist in deze moeilijke corona-tijd kunnen we dit niet langer tolereren. Er moet iets gebeuren!

Huiverig
Er is maar één doeltreffend middel om deze eenzame ouderen te vinden: via de Basisregistratie Personen, het vroegere Bevolkingsregister. Gemeenten zijn huiverig om deze gegevens in te zetten, gezien de strenge privacywetgeving. Begrijpelijk. En toch, het kan!

De Heusdense stichting Alles voor Mekaar, heeft een plan van aanpak ontwikkeld, waarbij de privacy maximaal blijft gewaarborgd. De gemeente Heusden is de eerste gemeente die gehoor geeft aan deze noodkreet en werkt nu snel een plan uit met gebruikmaking van de Basisregistratie Personen. Daarbij is het plan van aanpak van de stichting de leidraad om de onzichtbare en tot nu toe onvindbare eenzame ouderen in beeld te krijgen.

Ophef
De noodkreet zal ongetwijfeld voor de nodige ophef zorgen. Belangrijker is dat uiteindelijk alle Nederlandse gemeenten inzien dat deze zware tijd om onorthodoxe maatregelen vraagt om ALLE eenzame, kwetsbaren ouderen in beeld te krijgen en ze een helpende hand te bieden.

Back to top button