Steelhandgranaat aangetroffen in historisch centrum van Appingedam, EOD komt met spoed ter plaatse

Appingedam – Tijdens graafwerkzaamheden naast de Oude Rechtbank aan de Wijkstraat in Appingedam is maandagmiddag een steelhandgranaat gevonden. Medewerkers waren bezig met het blootleggen van een oude regenwaterbak uit 1860, deze wordt binnenkort zichtbaar gemaakt voor het publiek door deze af te dichten met een glasplaat.

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden troffen de werklieden een voorwerp aan en vertrouwden de situatie niet, hierop werd de politie en vervolgens Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. Deze kwamen vanaf Den Helder met spoed richting Appingedam. Eenmaal ter plaatse was het voor de EOD’ers al snel duidelijk om wat voor voorwerp het ging, een Duitse steelhandgranaat uit de tweede wereldoorlog. De EOD heeft de handgranaat veiliggesteld en vervolgens op een springlocatie onschadelijk gemaakt.

Regenwaterbak
In het historisch centrum van Appingedam ligt naast de oude Rechtbank een grote regenwaterbak. Deze regenwaterbak is in 1860 door vooraanstaande burgers van Appingedam gerealiseerd ten behoeve van schoon drinkwater voor de bevolking van Appingedam. Deze burgers namen destijds hun verantwoordelijkheid voor het welzijn en de gezondheid van de inwoners van hun stad. Middels deze drinkwatervoorziening krijgen de burgers de beschikking over schoon drinkwater, afkomstig van het dak van de Nicolaïkerk. Hierdoor konden diverse ziektes worden voorkomen.

Bij de reconstructie van de Kerkpleinen en omgeving in 2006 kwam deze waterbak deels tevoorschijn. Er was toen te zien hoe de regenwaterbak was aangelegd werd gebruikt. Duidelijk was ook dat de bak goede staat verkeerde. De regenwaterbak is een bijzondere voorziening uit het verleden. Daarom had de Stichting Archeologisch Informatiepunt Oost Fivelingo de ambitie om deze regenwaterbak zichtbaar te maken voor een breed publiek. Dit gebeurt door het plaatsen van een glazen plaat in de bestrating boven de waterbak. Ook wordt er informatie (op bord en middels QR-code) geplaatst waar het nut en de doelstelling van deze voorziening worden uitgelegd aan bezoekers.

Back to top button