SP: actie nodig voor zelfstandig wonende ouderen aardbevingsgebied

Regio – Sandra Beckerman stelt de minister Kamervragen over de situatie van zelfstandig wonende ouderen in het aardbevingsgebied. Na de aandacht voor zorg en kinderen, mogen ouderen zeker niet vergeten worden. Deze groep heeft specifieke problemen, zij zijn vaak minder mobiel en lopen daarom extra risico bij een aardbeving.

Schrijnende gevallen
Beckerman wijst op schrijnende gevallen zoals die van en 87-jarige weduwe. “Mijn moeder is slechtziend, slecht ter been en komt bij een beving echt niet tijdig uit haar woning”, aldus haar zoon. “Waarom worden panden wel versterkt als ouderen in een verzorgingshuis wonen, maar niet wanneer zij zelfstandig wonen? Mijn moeder kwam in aanmerking voor Eigen Initiatief, ze had al gesprekken gehad. Nu heeft de minister dat ineens gestopt. Dat kun je mensen op deze leeftijd toch niet meer aandoen?”

Actie nodig
Nogmaals benadrukt Beckerman het verschil in de Haagse werkelijkheid en de Groningse realiteit. Voor veel mensen geldt dat zij een versterkingsrapport hebben, maar inmiddels achteraan moeten sluiten in de rij. De minister blijft benadrukken dat hij dat voor de veiligheid doet. De beleving van de Groningers is totaal anders.

“We vinden het systeem van prioritering volgens het vage NAM-model sowieso slecht, maar het is zeer pijnlijk dat mensen die zichzelf minder goed redden in een onveilig huis blijven wonen, zeker wanneer deze mensen al een versterkingsrapport hebben” zegt het Kamerlid. Ze vraagt de minister daarom ook extra aandacht te hebben voor zelfstandig wonende ouderen en met de regio actie te ondernemen.

Back to top button