Sociale werkvoorziening Fivelingo en Werkplein Eemsdelta fuseren per 1 januari 2017

Appingedam – De sociale dienst ISD Noordoost (ook bekend als Werkplein Eemsdelta) en de sociale werkvoorziening Fivelingo van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum fuseren vanaf 1 januari 2017.

De colleges van de drie gemeenten leggen een voorstel daartoe binnenkort voor aan hun gemeenteraden. “Met de fusie willen de gemeenten meer werkzoekenden in de regio aan een baan helpen en tegelijkertijd een bezuiniging vanuit de Rijksoverheid opvangen”, aldus Wethouder Meindert Joostens (Delfzijl) mede namens zijn collega’s Annalies Usmany (Appingedam) en Bé Schollema (Loppersum). De nieuwe organisatie gaat straks verder onder de naam Werkplein Fivelingo.

Keuze uit twee scenario’s

Als voorbereiding op de fusie, hebben de gemeenten onderzoek gedaan naar mogelijke toekomstscenario’s voor de nieuwe organisatie. Zij leggen twee scenario’s voor aan hun gemeenteraden. In het ene scenario werkt de nieuwe organisatie binnen het budget dat de Rijksoverheid voor de komende jaren ter beschikking stelt. Met dit budget kan slechts een beperkte groep mensen aan een baan geholpen worden. In het andere scenario stellen de gemeenten extra geld ter beschikking. Daarmee worden vooral die mensen geholpen die kans maken op het vinden van een baan. Daarnaast gaan gemeenten ook zelf aan de slag met projecten voor inwoners die minder kansrijk zijn op de arbeidsmarkt. De drie colleges stellen hun raden voor om voor het laatstgenoemde scenario te kiezen.

Behoud van arbeidsplaatsen

Medewerkers van ISD Noordoost en personeel van Fivelingo hebben het afgelopen jaar al nauw samengewerkt naar de fusie en hebben hier al aan kunnen wennen. Zeker voor 2017 verwachten de gemeenten behoud van arbeidsplaatsen bij de fusieorganisatie. Mochten de gemeenteraden voor het eerste scenario kiezen, waarbij de nieuwe organisatie alleen met het budget van de Rijksoverheid werkt, dan is na 2017 niet aan een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen te ontkomen. Voor mensen met een Wsw-arbeidsovereenkomst in dienst van Fivelingo verandert er door de fusie in de komende jaren niets.

Dienstverlening aan werkgevers en werkzoekende blijft hetzelfde

Ook voor werkzoekenden zijn er nauwelijks veranderingen. Zij kunnen terecht bij het Werkplein van de ISD Noordoost, dat straks de naam Werkplein Fivelingo draagt. Werkgevers gaan merken dat bijvoorbeeld trajectbegeleiders van gedetacheerde Wsw-medewerkers en arbeidsmarktadviseurs (van ISD Noordoost en Fivelingo) meer dan voorheen gezamenlijk optrekken. Aanspreekpunten die zij hadden, blijven voorlopig ook hetzelfde. Egberdien ten Brink, nu directeur van ISD Noordoost, is de beoogd directeur van de nieuwe organisatie.

Back to top button