Bibliotheek in het centrum van Delfzijl wordt verkleind

Delfzijl – De grote bibliotheek in centrum van Delfzijl verdwijnt, hier voor komt een kleinere vestiging voor volwassenen terug. Dat is de inzet van het college van burgemeesters en Wethouders.

De komende jaren wil het college toewerken naar het realiseren dan wel behouden van leesvoorzieningen in combinatie met het onderwijs. Het gaat dan om leesvoorzieningen in de twee Brede Scholen in Delfzijl en in de centrumdorpen Spijk en Woldendorp/Wagenborgen. Daarnaast wil het college een kleinere compactere leesvoorziening in het centrum van Delfzijl voor volwassenen en, bij voldoende belangstelling, een afhaalpunt in Woldendorp/Wagenborgen. Tot slot wordt er gestreefd naar inzet van meer vrijwilligers en minder betaalde krachten.

Voortzetting beleid koppeling bibliotheek en onderwijs
Wethouder Hans Ronde: “Afgelopen jaren zijn de bestaande leesvoorzieningen omgebouwd naar onderwijs gerelateerde leesvoorzieningen. Wij stellen voor om deze lijn voort te zetten. Gezien de bezuinigingstaakstelling van één ton willen we bekijken of het mogelijk is om meer vrijwilligers in te zetten en de uitleentaken te automatiseren waardoor minder betaalde krachten nodig zijn.”Back to top button