Rijkswaterstaat test met succes sluiting stormvloeddeuren zeesluizen Farmsum

Farmsum – Als voorbereiding op het stormseizoen, heeft Rijkswaterstaat in samenwerking met waterschap Hunze en Aa’s en de provincie Groningen vanmorgen een succesvolle proefsluiting uit van de stormvloeddeuren van zeesluis Farmsum uitgevoerd. De proefsluiting vond plaats tijdens een reguliere schutting waardoor de scheepvaart daardoor nauwelijks hinder van deze oefening ondervond.

Bij hoogwater (2,70 m +NAP) fungeert zeesluis Farmsum (Delfzijl) ook als stormvloedkering. Na het sluiten van de kleine en grote zeesluis worden dan ook de stormvloeddeuren van het sluizencomplex gesloten. Hiermee voorkomt Rijkswaterstaat dat het zeewater het Eemskanaal instroomt en het risico dat het waterpeil van het Eemskanaal te hoog wordt en daardoor het achterland overstroomt. Hiermee wordt schade aan de infrastructuur op het Eemskanaal (zoals bruggen) en het vollopen van brugkelders  voorkomen.

Tijdens de proefsluiting werd o.a. geoefend met het protocol voor de bedienaars en wordt er gekeken of de vloeddeuren en stormvloeddeuren goed sluiten zowel op netstroom als op noodstroom.

Back to top button