Gemeenten en provincie willen deel hoogspanningskabel onder de grond

Eemshaven – De impact van de nieuwe 380 kilovolt hoogspanningskabels op het Groninger landschap is zo groot, dat minister Kamp waar mogelijk moet kiezen voor een ondergrondse oplossing (verkabelen). Dat standpunt hebben de provincie Groningen en de betrokken gemeenten vanmiddag uitgesproken in een overleg met het ministerie van Economische Zaken en netwerkbeheerder Tennet.

De regio zal deze opvatting deze week in een brief verwoorden aan minister Kamp, die naar verwachting nog voor de Kerst een besluit neemt over de hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten.

In het overleg vandaag op het provinciehuis kregen gedeputeerde Staghouwer en de wethouders van de betrokken gemeenten te horen dat het ministerie niets voelt voor een ondergrondse oplossing. Het is te duur, het kost te veel tijd en er is bovendien geen noodzaak voor, luidt kort samengevat de argumentatie.

Volgens de regio zijn er alternatieve routes mogelijk, die minder schade opleveren dan het zogeheten voorkeurstracé van Tennet en EZ. Dit voorkeurstracé heeft een grote, negatieve invloed op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van nationaal landschap Middag-Humsterland.  Ook het wierdengebied, inclusief de weidevogels, wordt fors aangetast. Middag Humsterland is het oudste cultuur landschap van West-Europa en maakt aanspraak op de status Unesco werelderfgoed. De regio betreurt dat er nu tijdsdruk is, terwijl het proces om de route te bepalen in 2009 startte.

Onder druk van de Tweede Kamer gaf minister Kamp dit voorjaar aan nog eens goed te kijken naar de voorgenomen aanleg van 380 kilovolt leidingen in Nederland. De aanleiding hiervoor was dat het inmiddels technisch mogelijk is om delen van de leiding te verkabelen. Dat was in de periode dat er naar verschillende routes in Zeeland, Zuid-Holland, Brabant en Groningen werk gekeken nog niet zo. Inmiddels blijken er nu varianten in Groningen mogelijk, die beter scoren op de criteria die Tennet en het ministerie gebruikten om het voorkeurstracé aan te wijzen, zowel bovengronds als deels ondergronds.  In deze alternatieven wordt de visuele schade aan het landschap iets minder, mits de minister ook financieel bijdraagt aan landschappelijke compensatiemogelijkheden.

Volgens huidige inzichten is het mogelijk om 40 kilometer in Nederland te verkabelen. Daarvan moet een deel in Groningen terechtkomen, aldus de regio. Als er elders in Nederland wordt verkabeld, dan moet een provincie die dagelijks geconfronteerd wordt met de gevolgen van gaswinning daar zeker voor in aanmerking komen.

De 380kv kabels spelen in de energietransitie een belangrijke rol en zijn cruciaal voor de gehele Nederlandse energievoorziening. Als minister Kamp niet kiest voor verkabeling, dan wordt er weer schade toegebracht aan Groningen, zowel aan kwetsbare natuurgebieden als aan het open landschap van Middag-Humsterland. Zonder compensatie is dat voor ons niet acceptabel, stelt de regio.

Wanneer minister Kamp voor het Kerstreces de knoop doorhakt, volgt naar verwachting in januari een debat in de Tweede Kamer. Provincie en gemeenten zoeken in dat geval de Kamerfracties op om aandacht te vragen voor de gevolgen van de aanleg van de hoogspanningskabels.

Back to top button