Regio Groningen houdt minister Wiebes aan gewekte verwachtingen

Groningen – De Groningse overheden houden minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan het door hem toegezegde tijdpad en tempo voor de afbouw van de gaswinning. Bovendien adviseert de regio om continu oog te hebben voor versnellingsmogelijkheden in de versterkingsopgave en de schade-afhandeling en met maatregelen te komen om de ontstane maatschappelijke ontwrichting terug te dringen. De minister heeft verwachtingen gewekt en Groningen rekent hierop. Dit is de lijn van het regionale advies voor het vaststellingsbesluit Groningenveld voor het gasjaar 2020/2021.

De regio is van mening dat ondanks de afbouw van de gaswinning snelheid in versterking, schade-afhandeling en verdere afbouw van de gaswinning noodzakelijk blijft. Bovendien zijn de maatschappelijke gevolgen nog altijd onacceptabel groot, ondanks dat de afbouw van de gaswinning door de minister is ingezet.

Maatschappelijke ontwrichting
Bovenop de problemen in Groningen komt nu ook nog eens de onzekerheid rondom de coronacrisis en de daardoor oplopende vertraging in schade-afhandeling en versterking. De coronacrisis treft ons allemaal, maar het betekent voor de inwoners van Groningen een stapeling van problemen die leiden tot maatschappelijke ontwrichting. De regio adviseert de minister deze stapeling van gevolgen nadrukkelijk mee te wegen in het vaststellingsbesluit en met extra adequate maatregelen te komen. Op het gebied van gezondheid, sociale veiligheidsrisico’s en het risico op maatschappelijke onrust.

Advies Groningen
Zoals beschreven in de Mijnbouwwet vraagt de minister de Groningse overheden advies te geven over de verschillende scenario’s die horen bij de voorgestelde gaswinning voor het komend gasjaar. De regio brengt ook advies uit op een aantal andere punten. Het volledige advies van de regio leest u hier (PDF).

Vervolg
Op 19 juni publiceert de minister op www.overheid.nl het ontwerp vaststellingsbesluit gasjaar 2020-2021. Instanties en inwoners kunnen hierop van 19 juni tot en met 31 juli reageren door een zienswijze in te dienen.

Betrokken overheden
Het advies aan minister Wiebes is in samenwerking opgesteld door de provincie Groningen, de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Sinds oktober 2019 valt de versterkingsopgave onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Back to top button