Provincie legt drie nieuwe rotondes aan om het verkeer op de N360 beter door te laten stromen

Regio – Op de provinciale weg N360 tussen Groningen en Delfzijl worden drie nieuwe rotondes aangelegd. De rotondes komen bij de kruising bij de molen van Ten Post, bij de Eekwerderweg in Wirdum en bij de T-splitsing in Garmerwolde. De rotonde bij Garmerwolde wordt een ovale rotonde, een zogenoemde ‘ovonde’. De voorbereidende werkzaamheden voor de rotonde bij Ten Post beginnen deze week.

Drie rotondes
De rotondes worden aangelegd om het verkeer op de N360 beter door te laten stromen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Bij de T-splitsing bij Garmerwolde komt een ovale rotonde en het fietspad wordt aangepast. De eerste voorbereidende werkzaamheden beginnen vanaf maandag 17 juni. Ook de kruising bij de molen van Ten Post wordt vervangen door een rotonde. Hierdoor kunnen voetgangers en fietsers straks veiliger oversteken.

De voorbereidende werkzaamheden hiervoor beginnen deze week. De aanleg van de rotonde gebeurt later. De derde rotonde komt te liggen bij de kruising van de N360 met de Eekwerderweg bij Wirdum. De werkzaamheden hiervoor worden voor een groot deel in juli en augustus uitgevoerd. Op enkele plaatsen wordt het verkeer met borden omgeleid.

Inloopavond werkzaamheden
Op dinsdagavond 18 juni is er een inloopavond over de werkzaamheden vanaf 19.00 uur in restaurant ‘Bij de Molen’, Eestumerweg 39 in Ten Post. Tijdens de avond zijn medewerkers van de provincie en de aannemer aanwezig om een toelichting te geven op de werkzaamheden en vragen van bezoekers te beantwoorden.

Back to top button