Provincie Groningen zet in op verminderen van geuroverlast ESD-SIC in Farmsum

Farmsum – De provincie Groningen heeft een nieuwe stap gezet in het verminderen van geuroverlast in de provincie. Zaterdag publiceert de provincie een ontwerp-vergunning voor ESD-SIC. In deze vergunning zijn voor het eerst maatregelen opgenomen die de verspreiding van geur vanuit het bedrijf moeten reduceren. In de afgelopen jaren heeft ESD-SIC veel maatregelen genomen om de geuroverlast te verminderen. Deze maatregelen heeft de provincie nu opgenomen in de vergunning. De geuroverlast vanuit het bedrijf is de afgelopen jaren met met 70 % gereduceerd.

ESD-SIC heeft sinds 1977 een vergunning om zogenoemd Siliciumcarbide te produceren. Dit materiaal wordt onder andere gebruikt om slijpmiddelen te maken. Bij dit bedrijfsproces komen veel gassen vrij met een sterke zwavelgeur. Het merendeel van deze gassen wordt afgezogen.

Bij het wijzigen van de vergunning in 2005 heeft de provincie het bedrijf voorgeschreven onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een aantal maatregelen die de geuroverlast konden verminderen. Dit heeft het bedrijf gedaan en is tot een aantal ingrepen gekomen. In de praktijk werkt het bedrijf hier ook al mee. De provincie heeft nu echter deze maatregelen in de vergunning opgenomen zodat bij overtreding er ook handhavend kan worden opgetreden.

Gedeputeerde Nienke Homan: ‘we hebben niet alleen de geurreducerende maatregelen in de vergunning opgenomen, ook hebben we een maximum gesteld aan de uitstoot van geur. Dit alles legt de vermindering van de geuroverlast van ESD-SIC met 70% vast. We zijn nog niet helemaal waar we willen maar zijn dit is een enorme stap in de goede richting.’

De provincie zal in de komende periode met het bedrijf in gesprek blijven om de geur nog verder terug te dringen.

Back to top button