Proef met opkopen van woningen in aardbevingsgebied van start gegaan

Regio – Van 2 mei tot 1 juni 2016 kunt u uw woning aanmelden voor de proef met het opkopen van woningen waarmee de Nationaal Coördinator Groningen is gestart. In deze eerste fase kunnen ongeveer 50 woningen worden aangekocht die langdurig te koop staan. De proef is in eerste instantie gericht op de kern van het aardbevingsgebied vanwege de specifieke aardbevingsproblematiek. In de kern zijn de risico’s het grootst.

Uitgangspunten
Het koopinstrument biedt in specifieke omstandigheden ondersteuning. De NAM heeft 10 miljoen euro voor beschikbaar gesteld voor de proef.  De proef is gericht op de kern van het aardbevingsgebied (0,2 PGA contour) vanwege de specifieke aardbevingsproblematiek. In het postcode overzicht staan de postcodes die voor de proef in aanmerking komen. De aankoop zal zijn tegen 95% van de taxatieprijs. Wanneer een eigenaar het niet eens met de taxatie komt er een 2e taxatie en eventueel een derde (gelijk aan de Moerdijkregeling). Om het beschikbare budget zo goed mogelijk en gelijkwaardig in te vullen, stelt de nationaal Coördinator voor dat 2/3 van het beschikbare budget gebruikt zal worden voor woningen tot €200.000 (2/3 van de woningen in het gebied hebben een waarde tot €200.000). De overige 1/3 van het budget is daarmee voor woningen boven de €200.000. Gelijk aan de Moerdijkregeling is het voorstel dat het na de koopovereenkomst zes maanden duurt tot de daadwerkelijke levering. Met de koopovereenkomst is de druk van onverkoopbaarheid  er voor de eigenaar bewoner af en heeft deze nog zes maanden om de woning regulier op de markt te verkopen.

Ondersteuning bij (ver)koop
Naast de schrijnende situaties waar de Commissie Bijzondere Situaties op is gericht en die ertoe hebben geleid dat er woningen zijn gekocht, zijn er bewoners die ondanks uiterste inspanningen niet in staat zijn hun huis te verkopen. Deze bewoners geven aan “gevangen te zitten in hun eigen huis” en door de aardbevingen in het gebied, in combinatie met een moeizaam functionerende  woningmarkt geen uitweg te zien.  Het koopinstrument biedt in specifieke omstandigheden ondersteuning. De woning moet minimaal één jaar te koop staan en daarbij wordt gekeken naar sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke factoren.  Het gaat daarbij bijvoorbeeld om eigenaren die een indicatie hebben voor het verpleeghuis of bijvoorbeeld een inwoner die een baan in Zeeland heeft geaccepteerd en de woning na een jaar nog niet verkocht heeft.

Het instrument voor koop van woningen sluit aan bij het advies van professor Boelhouwer van OTB naar de ontwikkelingen op de woningmarkt. Dit advies is uitgebracht in opdracht van de voormalige Dialoogtafel.

Het aanmeldingsformulier en alle voorwaarden op deze website www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/koopinstrument  .

Back to top button