Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen steunt projecten in de gemeente Eemsdelta en Het Hogeland

Eemsdelta – Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen draagt in het vierde kwartaal van 2021 voor € 85.000 bij aan 24 bijzondere cultuur- en natuurprojecten in de provincie.

Ondanks de coronacrisis heeft de afdeling Groningen in 2021 € 390.221 beschikbaar gesteld voor 99 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer.

Hieronder staan enkele projecten die kunnen rekenen op een bijdrage in het vierde kwartaal van 2021. De volledige lijst met toekenningen is bijgevoegd en te vinden op de website van het Cultuurfonds: Cultuurfonds Groningen steunt 24 cultuur- en natuurprojecten voor € 85.000

Het Hogeland – Vocale en Muzikale dag Winsum 2022
De Koninklijke Christelijke Zangersbond regio Noord kan rekenen op een bijdrage van € 1.000 voor de Vocale en Muzikale Dag op 23 april 2022 in Winsum. De Vocale en Muzikale Dag is een tweejaarlijks evenement waarbij koren en muziekverenigingen met verschillende muzieksoorten zijn te beluisteren op allerlei goedbezochte binnen- en buitenlocaties in het dorp.

Gemeente Eemsdelta
Vier organisaties in de gemeente Eemsdelta krijgen een bijdrage van in totaal €16.275 uit het Cultuurfonds. Muziekvereniging “In Corpore” uit Wagenborgen en Muziekvereniging Koningin Wilhelmina uit Delfzijl krijgen een bijdrage voor de aanschaf van nieuwe instrumenten. Damster Stedelijk Harmonie Orkest gebruikt haar bijdrage voor de concertreeks 132 jaar DSHO. Stichting Dorpshuis ’t Zandt krijgt bijdrage voor de aanschaf van een demontabel podium.

Volgende vergadering 21 maart 2022
In de vergadering van 21 maart 2022 behandelt het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen de aanvragen die in het eerste kwartaal ondersteuning krijgen. Deze voorstellen moeten voor 6 februari online worden ingediend. Een versnelde procedure geldt voor de aanschaf van instrumenten en kleding door muziekverenigingen. Kijk op www.cultuurfonds.nl/groningen voor meer informatie. De criteria waar een aanvraag aan moet voldoen, zijn te vinden op de website van het Cultuurfonds

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de VriendenLoterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen is één van de twaalf provinciale afdelingen

Back to top button