Positieve uitkomst onderzoek naar ontwikkelingen aan het Molenbergplein in Delfzijl

Delfzijl – Het onderzoek naar de mogelijkheid om op het Molenbergplein in Delfzijl een nieuw gebouw voor een theater, een bibliotheek, het IVAK en een gemeentehuis te bouwen is afgerond. De conclusie is dat er voldoende ruimte is en dat het financieel tot de mogelijkheden behoort om hier een zogenaamd ‘Huis van Cultuur en Bestuur’ te bouwen. Het college van burgemeester en wethouders stelt op 28 februari de gemeenteraad voor om kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek en de volgende fase, de planvoorbereiding, op te starten.   

Onderzoek naar combinatie van cultuur en bestuur
Een jaar geleden besprak de gemeenteraad het plan voor een nieuw cultuurcentrum op de plek van de huidige Molenberg in Delfzijl. Het leidde tot een pas op de plaats en een heroverweging. Tegelijkertijd viel het besluit om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van centrale huisvesting voor de gemeente Eemsdelta. Nu werken de ambtenaren nog vanuit drie gemeentehuizen en een groot aantal overige locaties. Daarnaast is de noodzaak hoog om te komen tot nieuwe huisvesting voor theater de Molenberg en de bibliotheek. Het onderzoek laat zien dat de combinatie van theater, bibliotheek, IVAK en gemeentehuis past op het Molenbergplein.

Vervolg
Met het starten van de volgende fase wordt uitgewerkt hoeveel ruimte precies nodig is voor cultuur, bibliotheek, gemeente en parkeren. Dit leidt tot een Programma van Eisen. In deze fase wordt nadrukkelijk de participatie met de inwoners van gemeente Eemsdelta gestart. De inwoners van de gemeente worden betrokken bij de verdere planuitwerking voor het zogenaamde ‘Huis van Cultuur en Bestuur’.

Back to top button