Plan van Aanpak versterken Delfzijl 2020 vastgesteld

Delfzijl – Het college van de gemeente Delfzijl heeft het Plan van Aanpak voor de versterkingopgave in Delfzijl voor dit jaar vastgesteld. Dit plan borduurt voort op het Plan van Aanpak 2019. Belangrijkste conclusie is dat de herstart van de versterkingsoperatie uitermate traag op gang is gekomen. De gemeenteraad bespreekt het nieuwe plan van aanpak waarschijnlijk op 28 mei.

Teleurstellende resultaten in 2019
In de tabel hieronder staat de voortgangsrapportage van de NCG over het jaar 2019. Burgemeester Gerard Beukema: “De busjes zijn in 2019 niet gaan rijden. Er was te weinig capaciteit voor het beoordelen van woningen. Pas in 2020 kunnen we het programma uitvoeren dat wij voor 2019 voor ogen hadden. Dat is een bittere constatering. Daarom is er in 2020 ook weinig ruimte om woningen uit onze omvangrijke werkvoorraad te kunnen toevoegen aan het programma voor beoordeling.

Ik hoop dat de versnellingsmaatregelen die we hebben afgesproken, de vaart erin brengen, maar dat gaan we in 2020 nog maar mondjesmaat merken. Versnelling is echt noodzakelijk. Daar hebben onze inwoners recht op, ze verkeren al veel te lang in onzekerheid.”

Versnellen in 2020
De gemeente heeft 37 adressen in Bierum, Losdorp, Termunten, Termunterzijl en Woldendorp voorgedragen voor de Praktijkaanpak. Bij deze methode worden woningen niet afzonderlijk beoordeeld, maar geven experts op basis van vergelijkbare huizen een beoordeling. De verwachting is dat deze aanpak sneller is en dat de woningeigenaar meer controle heeft over de ingrepen aan zijn eigen huis. De gehele werkvoorraad in deze dorpen kan daarmee worden afgehandeld.

Daarnaast komen ongeveer 200 woningen in de gemeente in aanmerking voor de Bouwimpuls. De versterkingsadviezen voor deze woningen zijn bijna klaar. Zes regionale bouwbedrijven hebben de handen ineengeslagen om woningen te onderzoeken en, indien nodig, samen met eigenaren een versterkingsplan op te stellen en uit te voeren. Door al vroeg te weten wat de werkvoorraad is, ontstaat er een constante stroom aan werkzaamheden. Daardoor zijn er steeds aannemers en klusbedrijven beschikbaar om het werk uit te voeren. Het is de bedoeling dat op termijn ook lokale aannemers bij deze uitvoering betrokken worden.

Back to top button