Pilot schoolmaatschappelijk werker op vijf kindcentra in gemeente Delfzijl

Delfzijl – De gemeente Delfzijl start een pilot met een schoolmaatschappelijk werker op vijf kindcentra in kleine kernen in de gemeente. Vanuit deze vijf kindcentra in Farmsum, Holwierde, Spijk, Wagenborgen en Woldendorp bestaat sterk de behoefte om ondersteuning en jeugdhulp laagdrempeliger te maken voor leerlingen, ouders, leerkrachten en overige professionals op de scholen.

Ook is het doel de ondersteuning vanuit de school nog sneller te verbinden met de ondersteuning die vanuit de gemeente wordt geboden.

Wethouder Hans Ronde van Jeugd: “De schoolmaatschappelijk werker is een onafhankelijke medewerker waarmee leerlingen, ouders en leerkrachten snel, dichtbij en zonder ingewikkelde procedures kunnen sparren. Op deze manier kunnen ouders en scholen eerder aan de bel trekken, snel antwoorden krijgen op hun vragen en voorkomen we (uiteindelijk) toestroom naar jeugdhulp “.

Gedurende het traject wordt gemonitord welke (informatie, advies, ondersteunings- en hulp) vragen school, ouders en leerlingen hebben. De laagdrempelige vragen kan de schoolmaatschappelijk werker zelf afdoen, in andere gevallen heeft hij of zij korte lijnen met de hulpverlening. Door dit bij te houden ontstaat een beeld van de behoeften en ondersteuning en mogelijke zorgvragen per locatie en ontwikkelingen (en afname) daarin.

De pilot start in februari 2020 en wordt in juli en november 2020 geëvalueerd. Op basis van die uitkomsten kan een voorstel voor vervolg worden gedaan voor de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Back to top button