Open dag proefproject Brede Groene Dijk

Finsterwolde – De aanleg van proefproject Brede Groene Dijk is de vorige maand gestart langs de Dollardkust. Op donderdag 30 juni kunnen belangstellenden een kijkje nemen bij die werkzaamheden. Medewerkers van het waterschap Hunze en Aa’s vertellen er ter plekke over het hoe, het waarom en de gedachte bij deze manier van versterken.

De zeedijk is momenteel veilig. Maar dat moet het voor de toekomst ook zijn. Dijkversterking is daarom noodzakelijk. Is deze dijk er niet, of beschermt deze ons onvoldoende tegen de zee, dan zal een groot deel van de provincie onder water komen te staan.

Klei uit de omgeving
Het waterschap werkt nu aan een proefproject, om de dijk te versterken met klei uit de omgeving. Het gaat om klei gemaakt van slib uit de Eems-Dollard. Van dit slib is de afgelopen drie jaar sterke dijkenklei gemaakt, door het slib te drogen op land in speciaal aangelegde ‘kleirijperijen’.

Proefproject
Verschillende onderzoeken wijzen uit dat de klei sterk genoeg is. De komende jaren testen we dat in de zeedijk zelf; 750 meter brede groene dijk, met een flauw talud en grasbekleding. Door het flauwe talud wordt het één geheel met de voorliggende kwelder én kan het de klappen van de golven beter weerstaan. De resultaten van de proef worden gebruikt bij de versterking van de gehele zeedijk van Johannes Kerkhovenpolder tot aan de Duitse grens.

Aanmelden
Op donderdag 30 juni vertrekt een aantal excursies in de volgende tijdvakken: 15.00 tot 16.00 uur, 16.00 tot 17.00 uur, 17.00 tot 18.00 uur en 19.00 tot 20.00 uur. Aanmelden voor een tijdvak kan via communicatie@hunzeenaas.nl of (0598) 69 38 00. Het bouwterrein is alleen te bereiken via het Ambonezenbosje (Carel Coenraadpolder 5, Finsterwolde). Vanaf daar wordt u doorverwezen met borden tot het bouwterrein.

Meer informatie over het project vindt u op www.hunzeenaas.nl/bredegroenedijk

Back to top button