Ook in 2024 grote kans op patiëntenstops bij ziekenhuizen, Consumentenbond opent meldpunt

Nederland – Uit een inventarisatie van de Consumentenbond blijkt dat in 2024 bij tientallen ziekenhuizen opnieuw sprake is van omzetplafonds. Hierdoor weten consumenten niet zeker of ze het hele jaar terecht kunnen bij het ziekenhuis van hun voorkeur. Maar er zijn meer problemen in de zorg. Daarom opent de Consumentenbond een meldpunt voor consumenten.

Bij een omzetplafond krijgt een zorgaanbieder maar een beperkt aantal behandelingen vergoed van de verzekeraar. Is dat aantal bereikt, dan kan de zorgaanbieder een patiëntenstop invoeren. De afgelopen jaren gebeurde dit bijvoorbeeld voor ASR-verzekerden bij het Martini ziekenhuis (Groningen), voor VGZ-verzekerden bij het Ikazia ziekenhuis (Rotterdam) en voor Zilveren Kruis-verzekerden bij de Ziekenhuisgroep Twente. En verzekeraars stellen niet alleen omzetplafonds in voor ziekenhuizen, maar ook voor bijvoorbeeld wijkverpleging, de GGZ en klinieken.

Verschil tussen verzekeraars
De Consumentenbond heeft op een rij gezet (zie bijlage 1) bij welke ziekenhuizen de 5 grootste verzekeraars een omzetplafond voor 2024 hebben afgesproken. Hiermee sturen verzekeraars op het beperken van kosten die zorgaanbieders kunnen maken. De Consumentenbond vindt kostenbeheersing ook belangrijk, maar wil niet dat consumenten hiervan de dupe zijn. Een logische oplossing is het schuiven met budgetten van de ene naar de andere zorgaanbieder. Als het budget van een specifieke zorgaanbieder op is, kunnen doorleverafspraken mogelijk ook werken. Daarbij moet wel worden voorkomen dat consumenten stilzwijgend op de wachtlijst worden geplaatst. Hier ligt een belangrijke rol voor de toezichthouder.

Patiëntenstops onacceptabel
Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Wij zijn fel tegen behandelstops als oplossing om zorgbudgetten te beheersen. Áls consumenten al weten dat er plafonds zijn afgesproken, dan kunnen ze totaal niet inschatten wanneer die bereikt zijn en of ze er last van zullen krijgen. Consumenten sluiten een jaarcontract af met hun verzekeraar en moeten ervan uit kunnen gaan dat ze gedurende dat jaar ook daadwerkelijk van de vooraf gekozen zorgverleners gebruik kunnen maken. DSW laat zien dat dit mogelijk is door een doorleverplicht af te spreken met alle ziekenhuizen. We roepen andere verzekeraars op dit voorbeeld te volgen.’

Meldpunt eerlijke zorg
De Consumentenbond opent het Meldpunt eerlijke zorg om nog beter inzicht te krijgen in de problemen waar consumenten tegenaan lopen. Consumenten die de dupe zijn van omzetplafonds, maar ook contractering die niet tijdig rond was, wachtlijsten of onverwachte bijbetalingen, kunnen dit melden. De Consumentenbond zal met behulp van deze input strijden voor eerlijke zorg voor iedereen.

Back to top button