Ontwikkeling De Tip in Appingedam weer een stap verder

Appingedam – De gemeenteraad van Appingedam heeft het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van het gebied De Tip vastgesteld. Daarmee is de herontwikkeling van het gebied weer een stap verder gekomen. ‘De Tip’ is een schiereiland aan de westkant van het stadscentrum en op loopafstand van de binnenstad van Appingedam en ‘Winkelhart Overdiep’. Het is omsloten door het Damsterdiep, het Nieuwe Diep en de Bouwmeestersstraat.

Vanwege de ligging dicht bij het cultuurhistorische stadscentrum en voorzieningen is het een aantrekkelijk woningbouwgebied.

De gemeente Appingedam, Woonstichting Groninger Huis en projectontwikkelaar Heuvelman Projecten BV hebben de afgelopen maanden samen opgetrokken in de voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van het gebied.

“Ik ben verheugd over de voortgang van het project. We maken weer een belangrijke stap voorwaarts. Dat is belangrijk, omdat we horen dat er veel belangstelling is voor de nieuwe huizen.”

Wethouder Annalies Usmany -Dallinga

Woningbouwtypes
Projectontwikkelaar Heuvelman Projecten BV gaat op de Tip circa vijftien kavels voor de particuliere sector uitgeven. De vrije kavels grenzen met hun tuin aan het vaarwater en krijgen een eigen aanlegvoorziening.

Woonstichting Groninger Huis realiseert dertig levensloopbestendige woningen met één bouwlaag voor de sociale huursector. Daarmee wordt gestimuleerd dat bewoners langer thuis kunnen blijven wonen met voorzieningen en het historisch centrum op loopafstand. De woningen zijn gelijkvloers en daarom geschikt voor meerdere doelgroepen. De woonhofjes worden gesitueerd in een groene structuur die de sfeer van een parkachtige omgeving moet weergeven. De uitwerking is positief beoordeeld door de welstandscommissie Libau.

Alle woningen in het gebied krijgen geen gasaansluiting conform de nieuwe wetgeving. Daarnaast wordt er een gescheiden stelsel aangelegd qua riool en afwatering.

“De afgelopen periode hebben we samen met de gemeente en Heuvelman projecten hard gewerkt aan de nadere uitwerking van het gebied en de woningen. Ik ben bijzonder tevreden met de invulling en uitstraling, zeer passend bij de historische stad Appingedam. We staan te popelen om met de bouw te beginnen.” Dat geldt ook voor Arie Heuvelman van Heuvelman Projecten BV: “Als alle procedures zijn doorlopen, kunnen we meteen van start gaan met de ontwikkeling van de bouwkavels. Ik ben content dat deze opdracht aan ons is gegund.”

Directeur Hilde van Ree van Woonstichting Groninger Huis

Wettelijke termijnen
Belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen het besluit bij de Raad van State. Daarvoor gelden de wettelijke termijnen. Doordat de Crisis- en herstelwet van toepassing is kan bij een eventueel beroep binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak worden gedaan in plaats van minimaal een jaar. Hierdoor kan sneller worden begonnen met de bouwstart.Back to top button