10.2 C
Delfzijl
8 mei 2021 13:00

Onderzoek Noorse steen bespaart alleen in Groningen al €25 miljoen

Delfzijl – De resultaten uit het onderzoek naar de stabiliteit van ingegoten Noorse steen bespaart alleen  bij dijktraject Eemshaven-Delfzijl al € 25 miljoen. Voor heel Nederland is dit bedrag mogelijk vele malen groter. De Noorse steen wordt in Nederland veel gebruikt als dijkbekleding. Nu blijkt dat vervanging of versterking van deze steen niet nodig is, bespaart dat bij overige dijkversterkingen in Nederland mogelijk veel geld.

POV-Waddenzeedijken
Het onderzoek vond plaats in opdracht van de POV-Waddenzeedijken, een projectoverstijgende verkenning waarbij de Noordelijke waterschappen kijken hoe zij de Waddenzeedijk kunnen versterken. Het is één van de verkenningen voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarbij voor heel Nederland zo’n 1100 kilometer aan dijken verbeterd moeten worden. Om deze grootste dijkversterking ooit betaalbaar te houden, met zo min mogelijk hinder voor de omgeving, is innovatie hard nodig.

Stabiliteit Noorse steen
Deze verkenning ging om de stabiliteit van met beton ingegoten Noorse steen. Volgens de oude theoretische rekenmethodes moest deze Noorse steen vervangen worden. Nu dit onderzoek uitwijst dat de Noorse steen voldoende sterk is om alle mogelijke golfaanvallen te weerstaan is vervanging van de steen niet nodig. Het onderzoek was enerzijds gericht op de beschikbare rekenmethode voor de beoordeling van de steen (theorie) en anderzijds voor de concrete beoordeling van de Noorse steen in het dijktraject Eemshaven – Delfzijl (praktijk). Omdat waterschap Noorderzijlvest hier 12 km  dijk versneld verbetert en aardbevingsbestendig maakt, waren de uitkomsten van dit onderzoek van groot belang.

Onderzoek in de Deltagoot
Kennisinstituut Deltares voerde het onderzoek uit in de Deltagoot. Hier werd een exacte replica van een deel van de steenbekleding op de dijk Eemshaven-Delfzijl nagebouwd. De vraag was: blijft de steenbekleding heel onder het daverende geweld van een superstorm, met golven die daar eens in de 3000 jaar voorkomen. Met steeds hogere golven probeerden de onderzoekers de steenzetting te laten bezwijken. De conclusie was dat de bekleding sterk genoeg was en dus niet hoeft te worden versterkt. 

Positieve uitkomst financieel én milieutechnisch
Voor waterschap Noorderzijlvest betekent deze positieve beoordeling een besparing van ca. € 25 miljoen. Alle dijktrajecten met Noorse steen in Nederland opgeteld leveren een enorme financiële besparing op, plus een CO2 reductie én minder overlast door transport voor het verwijderen en vervangen van de Noorse steen. De uitkomsten zijn dus niet alleen bij de POV-Waddenzeedijken, maar ook elders in het land zeer positief ontvangen. Richard Jorissen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma: “ In Nederland is zo’n 200 kilometer dijk vanwege de bekleding afgekeurd. Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben in de Deltagoot van Deltares onderzoek gedaan naar slimmere bekledingen en naar de sterkte van bestaande bekledingen. Dat laatste is belangrijk om bestaande bekledingen pas te vervangen als dat echt nodig is.”

Eerste rechtstreekse resultaat POV Waddenzeedijken
Deze uitkomsten zijn het eerste rechtstreekse resultaat uit de Projectoverstijgende verkenning (POV)-Waddenzeedijken. Zo worden er de komende jaren meerdere onderzoeken uitgevoerd onder deze POV. De waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân voeren de POV-Waddenzeedijken uit onder de paraplu van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken Rijk en waterschappen samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst. Kijk op pov-waddenzeedijken.nl voor meer informatie.

Volg ons op

11,141FansLike
1,424VolgersVolg
5,289VolgersVolg
1,432AbonneesAbonneer
DierDier
Design en lifestyleDesign en lifestyle
AutoAuto
TuinTuin
Mode 2021Mode 2021
KlussenKlussen
WonenWonen

Populaire berichten