Nationale ombudsman en Kinderombudsman in Appingedam in gesprek over versterkingsoperatie

Appingedam – De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer zijn vrijdag 19 oktober in Appingedam. Zij spreken met kinderen en volwassenen die in het gebied wonen, medewerkers van de instanties die een rol spelen bij de versterking en met bestuurders, over het verloop van de versterkingsoperatie.
Uit verkennend onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt dat de impact van versterken op bewoners groot is. Uit onderzoek van de Kinderombudsman komt naar voren dat ook kinderen veel last kunnen hebben van de versterkingsoperatie en bijbehorende verhuizingen.
Het blijft voor de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman daarom belangrijk om te volgen hoe de versterkingsoperatie verloopt en waar de inwoners van het Groninger aardgasgebied tegenaan lopen.

Programma
In de ochtend spreekt de Nationale ombudsman met bewoners van de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam. De Kinderombudsvrouw gaat op een basisschool in die wijk met kinderen in gesprek over de versterking. Waar lopen de volwassen bewoners en kinderen tegenaan, waar hebben ze het meest last van en wat moet er volgens hen gebeuren?

In de middag worden de uitkomsten van deze gesprekken besproken met bestuurders en medewerkers van de instanties die een rol spelen bij de versterking. Daarbij staat de vraag centraal wat de verantwoordelijke (overheids-)organisaties kunnen doen om de versterkingsoperatie voor burgers zo goed mogelijk te laten verlopen. Wat hebben de betrokken organisaties daarvoor nodig en van wie? Het bezoek wordt afgesloten met een gesprek met Commissaris van de Koning in Groningen, de heer Paas.
De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman zullen de opbrengst van al deze gesprekken onder de aandacht brengen van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en andere betrokken (overheids-)instanties.

Oproep aan Groningers
De Groningers moeten weer zicht krijgen op een toekomst in hun provincie. Iedere Groninger kan bij de Nationale ombudsman terecht als hij een probleem heeft in verband met de gaswinning. Loopt u vast door de versterkingsoperatie? Meld uw klacht bij ons. We willen graag weten wat er bij u speelt. Bel ons op 0800- 33 55 555 of laat het ons weten via www.nationaleombudsman.nl

Alle kinderen en jongeren die iets kwijt willen of een vraag hebben, kunnen contact opnemen met de Kinderombudsman 0800 – 876 54 32 of via www.dekinderombudsman.nl.

Ook volwassenen met signalen die betrekking hebben op problemen die kinderen en jongeren ervaren rond de gaswinning en de versterkingsoperatie kunnen terecht bij de Kinderombudsman.

Back to top button