Nationaal Programma Groningen slechts bestuurlijke overeenkomst

Groningen – Vanmiddag tekenen verschillende ministers en regionale bestuurders in Den
Haag het Nationaal Programma Groningen (NPG). Vertegenwoordigers van het
Groninger Gasberaad zijn daar niet bij. ‘Het is nadrukkelijk een bestuurlijke
overeenkomst. Wij hebben begin van de week onder embargo kennis kunnen
nemen van het stuk dat er voor ondertekening ligt en hebben dat daardoor nog
niet kunnen bespreken met onze achterban’, aldus Susan Top. Het feit dat er over
de toekomst wordt nagedacht is een goede stap, maar reden voor een feestje is het
niet zo lang de schade-afhandeling en versterking nog niet goed geregeld zijn.

Verdere uitwerking nodig
Het programma dat er nu ligt is nog weinig concreet, er is duidelijk uitwerking nodig,
dus het is ook lastig te zeggen wat het Gasberaad er inhoudelijk van vindt. Je kunt het er
niet mee oneens zijn maar de einddoelen zijn niet echt smart geformuleerd. Het
Groninger Gasberaad is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van dit stuk, maar
we hebben inmiddels wel begrepen dat we aan het bestuur en de
programmacommissies deel kunnen nemen. ‘Dat zullen we in beginsel ook wel doen.
Ervan uitgaande dat er voldoende ruimte is om onze inbreng te hebben en volwaardig
mee te kunnen sturen’, zegt Top.

SMART
De insteek van het Groninger Gasberaad is de einddoelen zo smart mogelijk te
formuleren, de link met de gaswinningsproblematiek te leggen en te zorgen dat er
gestuurd kan worden op het halen van doelen en de verbinding met in ieder geval de
versterking. Opvallend is wel dat er om het geld los te krijgen in het NPG er een
voorwaarde is van cofinanciering. Dit maakt het bereiken van geld lastig. Voordat het
Groninger Gasberaad definitief gaat deelnemen aan de organisatie willen we weten hoe
strak de vormafspraken (zoals de (co-) financieringscontructies) zijn. Kunnen we nog
voorkomen dat het NPR een nieuw, bureaucratisch subsidieloket wordt of zien we
ruimte en mogelijkheden om het een doelgericht, slagvaardig en innovatief programma
te maken waar we in Groningen energie van krijgen? Als dat laatste niet lukt, doen we
niet mee.

Persconferentie in Den Haag
Wat het Gasberaad betreft is er vanmiddag weinig nieuws te melden, het bevreemdt ons
ook dat men daarom in Den Haag hier zo groot mee uitpakt. Het bedrag dat wordt
genoemd in het programma, €1,15 miljard, was al bekend. En, zoals gezegd, het
Nationaal Programma zelf bevat ook weinig concreet nieuws. Het feit dat verschillende
ministeries zich nu nadrukkelijk committeren is winst te noemen, wat het werkelijk gaat
betekenen zullen we nog moeten zien. Daarnaast is het natuurlijk bijzonder om nu met
dit bericht de vlag uit te hangen, terwijl schade-afhandeling nog steeds traag verloopt en
de officiële afspraken die gemaakt zijn om de versterkingsoperatie vlot te trekken nog
niet bekend zijn. ‘We hadden liever een persconferentie gezien waarbij inwoners van
Groningen werd toegezegd dat nu werkelijk alles uit de kast wordt getrokken om hun
benarde situatie te verlichten’, licht Susan Top toe.

Back to top button